Rajono biudžetas padalintas
Įkelta:
2021-01-29
Nuotrauka
taryba

Sveikinimais gimtadienio proga – tarp pasveikintųjų buvo ir rajono meras Dovydas Kaminskas, trečiadienį prasidėjęs savivaldybės posėdis galėjo baigtis ir rimtomis grumtynėmis. Pasaulyje esama pavyzdžių, kaip politikai kimba vieni kitiems į atlapus. Gal ir gerai, kad šis posėdis vyko nuotoliniu būdu, nes neigiamos emocijos tryško iš už kompiuterio ekrano, o jei būtų vykęs gyvai? Prognozuoti sunku, nes beveik 10 val. trukusiame posėdyje neigiamų emocijų netrūko. O svarstyta daug ir svarbių Tauragės kraštui klausimų. Vienas svarbiausių – šių metų biudžetas. 

Biudžete – per 50 mln. eurų

Šiųmetis tarybos patvirtintas rajono biudžetas – 50 mln. 527 tūkst. eurų. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms atlikti numatyta per 27 mln. eurų, o valstybinėms funkcijoms atlikti – per 4 mln. eurų. Švietimo įstaigoms skirtos mokymo lėšos siekia per 11 mln. eurų.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidos iš surinktų pajamų už teikiamas paslaugas eilutėje – per 1 ml. 500 tūkst. Eur. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos siekia 247,5 tūkst. Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos  – per 1 mln. 170 tūkst. Eur, o Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų – per 3 mln. Eur.

Skolintų lėšų eilutėje – 1 mln. eurų.

Gyventojų pajamų mokestis, kuris yra pagrindinis biudžeto finansavimo šaltinis, lyginant su praėjusiais metais, 225 tūkst. eurų mažėja ir siekia per 21 mln. eurų, bet planuojama surinkti daugiau nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, tad iš viso mokesčių planuojama surinkti per 22 mln. 700 tūkst. eurų.

Kaip politikams pristatydamas biudžetą sakė savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas, ryškesni pasikeitimai biudžete – 2 mln. eurų daugiau valstybės dotacijų. Tai sudaro 1 mln. 323 tūkst. eurų daugiau paskirtų mokymo lėšų, ir šių metų biudžete šios lėšos siekia beveik 10 mln. eurų. Didesnes dotacijas lėmė padidėjęs pedagogų atlyginimas, nes nuo sausio 1-osios ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams koeficientai kilo apie 40 proc.  Skaitmeniniam ugdymo turiniui skaitmenizuoti skirta 125 tūkst. eurų.

Kultūros renginių ir kultūrinės meninės veiklos organizavimui šiais metais numatyta 50 tūkst. eurų, o viešiesiems renginiams organizuoti – 100 tūkst. eurų, perpus mažiau nei pernai.

Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimui numatyta 30 tūkst. eurų, nevyriausybinių organizacijų rėmimui – 22 tūkst. eurų, bendruomenių rėmimui – 130 tūkst. eurų, religinių bendruomenių rėmimui – 75 tūkst. Eur. 

Sumažintos lėšos tarptautiniam bendradarbiavimui – jei pernai biudžete buvo skirta 43 tūkst, Eur, tai šiemet – tik 15 tūkst. Eur.

Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūrai numatyta 305 tūkst. eurų, sporto infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti – 450 tūkst. eurų.

Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimui numatyta 253 tūkst. Eur, švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimui – 170 tūkst. Eur, mokinių vežiojimo paslaugai užtikrinti – 162 tūkst. eurų.

Viešosios paskirties  ir daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių remontui skirta 300 tūkst. eurų, miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūrai gerinti – 310 tūkst. eurų.

175 tūkst. Eur skirta dalyvaujamajam biudžetui, kai gyventojai galės patys siūlyti projektus viešosioms erdvėms.

Opozicijos siūlymas atskira eilute numatyti 200 tūkst. eurų pedagogų priedams už darbą karantino metu į biudžetą nebuvo įtrauktas, nes ugdymo įstaigų vadovai esą gali priedus mokėti už sutaupytų lėšų. 

Už rajono biudžetą balsavo 20 tarybos narių, vienas – prieš ir vienas susilaikė.

Strateginis veiklos planas

Patvirtintame  2021–2023 metų strateginiame veiklos plane numatyti 4 strateginiai tikslai – kurti patrauklias gyvenimo sąlygas, didinant viešųjų paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą; kurti patrauklią aplinką investicijoms pritraukti, verslo plėtrai, didinant savivaldybės teritorijos konkurencingumą ir patrauklumą; užtikrinti subalansuotą savivaldybės teritorijos ir viešosios infrastruktūros plėtrą; optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, gerinant gyventojų ir ūkio subjektų aptarnavimo kokybę. Šiems tikslams įgyvendinti numatyta 10 programų.

Keletas svarbiausių darbų, kurie numatyti įgyvendinant strateginį veiklos planą: verslo plėtros ir investicinės aplinkos patrauklumo didinimas, įgyvendinant smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir rėmimo priemones; jaunimo verslumo skatinimas; atsinaujinančių  išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas; skatinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo subjektų dalyvavimą projektinėje veikloje; padidinti energijos vartojimo efektyvumą viešosios paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose, vykdant investicijas į infrastruktūros modernizavimą / atnaujinimą; modernizuoti ir plėtoti komunalinio ūkio, atliekų tvarkymo, vandentvarkos, šilumos tiekimo, transporto ir susisiekimo sistemas; prioritetas teikiamas miesto ir rajono gatvių apšvietimo modernizavimo, gatvių asfaltavimo, paviršinių nuotekų, lietaus surinkimo ir valymo įrenginių įrengimo darbams vykdyti; įgyvendinti Tauragės rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024  metų  planą; didinti viešosios infrastruktūros įveiklinimą, vykdant investicijas į buvusias hipodromo ir karinio miestelio teritorijas ir kt.

Įstaigų veiklos ataskaitos

Kultūros įstaigų vadovai išsamias veiklos ataskaitas pristatė tarybos komitetų posėdžiuose. Tarybos posėdyje paminėtos pagrindinės įstaigų problemos. Kaip sakė klausimą pristačiusi Kultūros skyriaus vedėja Danutė Naujokienė, pagrindinė muziejaus problema – patalpų trūkumas kilnojamosioms parodoms.

– Gal ateityje ji bus išspręsta, kai bus pastatytas bibliotekos priestatas, – informavo vedėja.

Šiuo metu, pasak vedėjos, rengiami dokumentai muziejaus direktoriaus konkursui skelbti.

Kultūros centro įvardinta labiausiai šiuo metu kamuojanti problema – neaiškumai, kaip pandemijos sąlygomis vyks renginiai ir kaip reikės jiems kokybiškai pasiruošti. Kitas neraminantis klausimas – kaip pasirūpinti iš seniūnijų perimtomis filialų patalpomis, šiuo klausimu esą bus diskutuojama ateityje. 

Pristatant viešosios B. Baltrušaitytės bibliotekos veiklos ataskaitą kaip problemos įvardintos patalpų trūkumas ir bibliotekų filialų remontas. Jau suremontuotos Kunigiškių, Dapkiškių, Batakių filialų patalpos, tad siekiama, kad ir kitos bibliotekos būtų suremontuotos. Tarybos posėdyje, kaip ir komitetų posėdžiuose, bibliotekos direktorei teko paaiškinti, kodėl iki šiol, po bibliotekininkės išėjimo į užtarnautą poilsį, Eičiuose nėra bibliotekininko. Pasak Meilutės Parnarauskienės, rengiami dokumentai ir norima bibliotekos veiklą perduoti kaimo bendruomenei.

– Ieškome naujų formų, naujų būdų, taip, nėra Lietuvoje analogų, bet pabandyti reikia, – į opozicijos nario Viktoro Kovšovo paklausimą, ar netaps toks būdas įstaigas perduoti nevyriausybinėms organizacijoms, tendencija, – atsakė M.Parnarauskienė.

Politikams savo praėjusių metų veiklos ataskaitas pateikė Lauksargių globos namų  ir Šeimos gerovės centro direktorės, patvirtinta ir savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.

Patvirtintos ir savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio praėjusių metų ataskaita, meras Dovydas Kaminskas pristatė savo ir visos tarybos ataskaitą. Iš opozicijos pusės lėkė kritikos strėlės dėl informacijos nesidalijimo, opozicijos neįtraukimo į įvairių klausimų svarstymus. Valdantieji gyrė ir administracijos direktorių, ir merą, ir nuveiktus bei suplanuotus darbus.

Nori įrengti treniruoklių salę

Trečiadienį rajono taryba sutiko būti partnere ir prisidėti prie Sporto centro parengto ir Sporto rėmimo fondui prie Švietimo ir sporto ministerijos teikto projekto „Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas Tauragės rajone“ įgyvendinimo.

Kaip „Tauragės žinioms“ sakė Sporto centro direktorius Gediminas Sakalauskas, ketinama įrengti treniruoklių salę antrajame Bendruomenių namų aukšte.

– Baseiną valdome panaudos pagrindais. Antrajame Bendruomenių namų aukšte yra laisvų patalpų, bet mes jų išnuomoti pagal sutartį negalime, tad patys nusprendėme teikti paraišką Sporto rėmimo programai, kad galėtume įveiklinti tuščias patalpas. Teikėme paraišką treniruokliams pirkti,  – sakė G. Sakalauskas.

Pasak Sporto centro vadovo, jau aišku, kad paraiška pateko į antrąjį svarstymų etapą. Jei ir šis etapas bus sėkmingas, jau šiais metais projektas bus pradėtas įgyvendinti.

Bendra projekto vertė – 140 tūkst. eurų. Savivaldybė išsipareigojo prisidėti 10 proc. – 14 tūkst. eurų.

Nepatvirtino

Vienintelė politikų svarstyta ir nepatvirtinta praėjusių metų ataskaita  – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos praėjusių metų veiklos. Komisijos pirmininkė – tarybos narė Rita Grigalienė, komisijai priklauso ir tarybos narė Jolanta Skrodenienė. Kiti 7 nariai atstovauja savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenėms. 

Komisijos tikslai – plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybių institucijomis, skatinti Savivaldybės tarybos narių atsakomybę už savo elgesį, veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

Priekaištauta komisijai dėl priimtų sprendimų, kuriuos pakeitė kitos klausimus svarsčiusios institucijos. Bandyta ieškoti ir dvigubų standartų, esą vieni svarstyti klausimai viešinami, kiti ne.

Tarybos narė Jolanta Skrodenienė prakalbo ir apie jaučiamą psichologinį spaudimą ir smurtą.  Ataskaitai tarybos nariai nepritarė.

 

Nuotrauka
suolai
Įkelta:
prieš 54 minutes
Šiandien vykusiame savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje paaiškėjo, kad apie tai, jog vyresniųjų klasių mokiniai galėtų grįžti į mokyklas, nekalbama. O jei sergamumas augs ir pasieks savivaldybėse 200 atvejus 100 tūkst. gyventojų, teks kaupinių metodu tirti mokyklose besimokančius pradinukus. Tauragės savivaldybėje šis rodiklis dabar siekia 160 atvejų. 
Nuotrauka
orai
Įkelta:
prieš 2 valandas
Savaitės pradžioje lepins besitęsianti maloni šiluma, tačiau nuo antradienio temperatūra kris žemyn – į Lietuvą brausis vėsa ir mišrūs krituliai, numatomas nemalonus vėjas. Visgi, remiantis dabartiniais duomenimis, savaitės pabaigoje galime sulaukti šilumos revanšo.
Nuotrauka
KATĖS
Įkelta:
2021-04-09
Praėjusią savaitę Seimas priėmė Gyvūnų gerovės įstatymo pataisas, kuriomis numatoma, kad naminiai augintiniai turės būti ženklinami, o gyvūnų veisimas nesilaikant teisės aktų reikalavimų bus laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnais ir užtrauks bausmes. Prekiauti gyvūnais nebebus galima ir turguose. Gyvūnų globėjai pataisomis džiaugiasi, nors ir sutinka, kad įstatymas nėra tobulas. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-08
Tauragėje šiuo metu yra keturios moterys, kurios bet kuriuo paros metu pasirengusios į savo namus priimti svetimus iš nesaugios aplinkos paimtus vaikus. Nors už tai gaunamas atlygis, šios atsakomybės nepavadinsi nei darbu, nei pareigomis. Pervargimas ir dirbančiai visuomenei būdingas perdegimo sindromas – labai realus. O globotojai turi būti mylinčios asmenybės, priimančios vaiką tokį, koks yra, besąlygiškai. Kaip sekasi laikinosioms globotojams, kodėl to galėtų imtis tikrai ne kiekvienas, ir susimąstyti verčiančios globojamų vaikų istorijos – laikraščio vedamajame. 
Nuotrauka
orai
Įkelta:
2021-04-08
Iki savaitgalio Lietuvoje išsilaikys gaivesni orai, vis sulauksime kritulių. Didesnė šiluma atkeliaus savaitgalį, pagal dabartinius duomenis, sekmadienį temperatūra gali šoktelti iki 15–17 laipsnių. Visgi, protarpiais dar sulauksime lietaus, vėjas nenurims. 
Nuotrauka
Žaliasis politikos institutas
Įkelta:
2021-04-08
Birželio 5-6 dienomis Lietuvoje ir pasaulyje vyks kasmetinė upių ir jų pakrančių švarinimo iniciatyva „River Cleanup“, – praneša Žaliasis politikos institutas. Šiemet gyventojai kviečiami ne tik tvarkytis, bet ir prisidėti prie vaizdinės bibliotekos kūrimo, kuri padės mokslininkams stebėti ir tirti upių pakrančių būklę.
Nuotrauka
policija
Įkelta:
2021-04-07
Policijos departamentas skelbia, kad nuo antradienio (balandžio 6 d.) tarnybą pradėjo virtualus patrulis, kurio pagrindinė užduotis – nusikalstamų veikų ar administracinių nusižengimų prevencija elektroninėje erdvėje. Virtualaus patrulio feisbuko paskyrą administruos trys pareigūnai.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-04-05
Nuo vasario 22-osios iš savo pareigų netikėtai pasitraukus savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui, dirbusiam šį darbą šešerius metus, jo darbus teko perimti pavaduotojui Tomui Raulinavičiui. Pavaduoti direktorių jam teko jau kone pusantro mėnesio – penktadienį savivaldybės tarybos nariai administracijos direktore patvirtino Gintarę Rakauskienę. Su T. Raulinavičiumi kalbėjomės apie tai, kaip jis jautėsi staiga užgriuvus tokiai atsakomybės naštai, kokie projektai dabar įgyvendinami rajone, kaip sekasi dorotis su pandemijos iššūkiais. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-02
Didįjį penktadienį savivaldybės tarybos politikai slaptu balsavimu patvirtino mero siūlytą administracijos direktoriaus kandidatūrą – prie administracijos vairo stoja Gintarė Rakauskienė. Už kandidatūrą pasisakė 22, prieš buvo du tarybos nariai.
Nuotrauka
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-04-02
Antradienį savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje pristatytas naujasis įsakymas dėl privalomų testų prieš atnaujinant veiklas kontaktiniu būdu ir privalomą testavimąsi kai kurioms dirbančiųjų grupėms. Specialistai akcentavo, kad persirgusieji ar vakcinuoti tirtis neprivalo, o švietimiečių atstovai nuogąstavo, kad ne visi pedagogai spės laiku atlikti testus.