MKC + Muzikos mokykla = meno mokykla?
Įkelta:
2019-11-29
Nuotrauka

Tokį uždavinį jau atvirai sprendžia savivaldybė. Ilgą laiką kalbos apie dviejų meno krypties neformalaus ugdymo įstaigų – Moksleivių kūrybos centro ir Muzikos mokyklos sujungimą sklandė „po kilimu“. Tačiau artėjant abiejų įstaigų direktorių konkursams tapo aišku – kandidatuojančių nebus. Be to, Muzikos mokyklos pastatui verkiant reikalingas remontas. 

Ieškant idėjos šaknų paaiškėjo, jog sujungimas buvo užprogramuotas dar nuo Moksleivių kūrybos centro steigimo. „Tauragės žinių“ žurnalistams į rankas pakliuvo 1998 m. Tarybos raštas. Juo nuspręsta: pirma – įsteigti Moksleivių kūrybos centro meno klases, antra – iki 2000 m. įsteigti meno mokyklą. Taigi, traukinys vėluoja jau 19-ka metų, o įstaigos dirba po senovei. Tačiau ar išties toks variantas, kaip sakoma, – vieni pliusai?

Švietimo komitetas kliūčių nemato

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, ketvirtadienį svarstydamas ugdymo įstaigų pertvarkos planą, išklausė ir siūlymą reorganizuoti dvi meninio ugdymo įstaigas: Moksleivių kūrybos centrą (MKC) ir Muzikos mokyklą. Reorganizavimas vyktų sujungimo būdu. Nuo rugsėjo 1 dienos atsirastų nauja neformalaus ugdymo įstaiga, naujas juridinis asmuo, kuris apimtų MKC ir Muzikos mokyklos ugdymo programas. 

Naujosios įstaigos veikla, pasak projektą pristačiusios Vitalijos Okienės, išliktų 100 proc. ta pati, tik būtų apjungtas mokyklų valdymas, lėšos, administravimas.

Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rima Latožienė, pakalbinta po posėdžio, sakė idėją sujungti abi meninio ugdymo įstaigas vertinanti palankiai. Pasak jos, tokia reorganizacija išties būtų naudinga. Juk ir aplinkiniuose rajonuose yra Meno mokyklos. Esą todėl ir komiteto nariai daug klausimų neturėjo.

Dabar planas bus pristatomas ketinamų jungti įstaigų bendruomenėms, išklausoma jų nuomonių, o kitų metų pradžioje klausimas jau turėtų būti teikiamas tarybai.

Ne dėl lėšų taupymo

Tauragės rajono savivaldybės Dovydas Kaminskas savo feisbuko paskyroje pasakoja susitikęs su Tauragės moksleivių kūrybos centro direktore Jolanta Kazlauskienė ir Muzikos mokyklos direktoriumi Robertu Kazlausku. Susitikimo metu kalbėta apie meno krypties neformalųjį ugdymą Tauragėje ir ateities planus. Pasak mero, pasibaigus minėtų vadovų kadencijoms, skelbtas  konkursus ir ieškota šių dviejų įstaigų vadovų, tačiau nei esami ilgamečiai vadovai, nei kiti žmonės nepareiškė noro vadovauti šioms įstaigoms, nesulaukta nė vieno pretendento.

„Pristačiau mūsų viziją, kad turėtume konsoliduoti veiklą ir vietoje dviejų įsteigti vieną bendrą meno krypties neformalaus ugdymo įstaigą (galėtų vadintis Tauragės meno mokykla), kuri teiks neformalaus ugdymo paslaugas visai Tauragės rajono gyventojų bendruomenei nuo mokinių iki senjoro. T.y. praplėstume esamas funkcijas, kad visą žmogiškąjį potencialą ir infrastruktūrą galėtume išnaudoti ir suaugusiųjų neformaliajam švietimui.

Noriu, kad žinotumėte, jog siūlysime Tarybai sujungti šias dvi mokyklas ne dėl lėšų taupymo. Nė vienas pedagogas ar administracijos darbuotojas dėl to tikrai nepraras darbo ar krūvio. Mūsų tikslas yra pagerinti neformalaus švietimo ugdymo kokybę, konsoliduoti paslaugų teikimą, pasiūlyti daugiau užimtumo veiklų didesnei gyventojų daliai ir, svarbiausia, spręsti mokytojų trūkumo problemas bei sudaryti sąlygas pedagogams dirbti pilno etato krūviu ir užsidirbti. Labai viliuosi tarybos narių ir visos šių mokyklų bendruomenės moksleivių ir jų tėvelių, darbuotojų, pedagogų ir vadovų palaikymo įgyvendinant šią viziją.

Šiandien susitarėme, kad su mokyklų pedagogų bendruomenėmis susitiksime ir aptarsime visus klausimus gruodžio 2 d.“, – rašo meras.

Ne naujiena

„Tauragės žinios“ pakalbino MKC direktorę Jolantą Kazlauskienę. Vadovė sakė, jog atsakymus į klausimus rengė tardamasi su savo vyru, Muzikos mokyklos direktoriumi Robertu Kazlausku, mat jų nuomonės daugeliu klausimu sutampa.

Paklausta, kaip vertina idėją sujungti MKC ir Muzikos mokyklą, J. Kazlauskienė teigė, kad tai nėra jokia netikėta ar šokiruojanti naujiena:  

– Vertinu normaliai ir natūraliai. Juk tai labai seniai Tauragės padangėje sklandžiusi idėja, kuriai pagaliau pribrendo noras bei laikas. Manykime, kad pribrendo ir finansinės galimybės. Juk bandymų tai padaryti jau būta, deja, ne visada sėkmingų arba ne iki galo atliktų. Esame išsaugoję vieną potvarkį, kuris, deja, taip ir liko tik popieriuje. O juk pagal šį potvarkį Tauragėje meno mokykla turėjo atsirasti dar iki 2000-ųjų. Tik iš to potvarkio taip ir neaišku, kas, kada ir kokių priemonių turėjo imtis, kas turėjo meno mokyklą kurti ir kodėl iki šiol tai nebuvo padaryta. Buvo toks labai nekonkretus laikmetis...

Pasak J. Kazlauskienės, vienas pirmųjų bandomųjų žingsnių meno mokyklos linkme – Tauragės MKC 1997 m. įsteigtos dailės klasės. Jose vykdomos formaliųjų švietimą papildančio ugdymo programos, išduodami nustatytos formos pažymėjimai, identiški Tauragės muzikos mokyklos ir kitų Lietuvos meno mokyklų pažymėjimams. Nuo įsteigimo pradžios dailės klases baigė 225 mokiniai, dalis jų sėkmingai tęsia studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose dailės mokyklose.

– Greta dailės klasių 1998 metais pagal anksčiau minėtąjį potvarkį pradėjo veikti ir teatro meno klasės. 2002 metais išleidome pirmąją ir paskutinę šių klasių laidą, nes vien įsteigti tokį didelių investicijų reikalaujantį padalinį nepakanka. Reikia ir finansinio išlaikymo, kurio, deja, nebeliko, nes teatro klasių ugdymo programos įgyvendinimui reikalingas  ženkliai didesnis finansavimas negu paprastam teatro būreliui ar studijai. Nemažiau aktuali ir teatro srities specialistų tinkama kvalifikacija ir pasirengimas dirbti, nusiteikimas ir gebėjimas sudominti, išlaikyti mokinius ne vienerius ar dvejus metus, o visus ketverius-penkerius, kol mokiniai įgaus reikiamas kompetencijas ir teisę į FŠPU pažymėjimą, kas ir yra vienas iš meno mokyklos tikslų bei siekinių. Panaši situacija ir su kita meno šaka – choreografija, – teigia MKC direktorė.

Nepabandę nežinosime

Nors ir pritaria šiai idėjai, kalbėti apie jos pliusus ir minusus J. Kazlauskienė dar nesiryžta. Pasak jos, per anksti ir per rizikinga prognozuoti, kaip su tokia mokykla bus būtent Tauragėje.

– Žvelgiant į Lietuvos žemėlapį ir kitų miestų patirtį – tokių junginių lyg ir daugėja, bet vertinimų tenka girdėti irgi įvairių. Būta ir tokių atvejų, kad praėjus keleriems metams po sujungimo meno mokyklos skilo į atskirų menų (muzikos, dailės, choreografijos, teatro) mokyklas. Aišku, yra ir sėkmingai veikiančių junginių. Daug kas šiuo atveju priklauso ne tik nuo savivaldybės požiūrio, veiklai skirtų erdvių bei finansinių galimybių, bet ir nuo dirbančių specialistų kvalifikacijos bei motyvacijos labai rimtam ir atsakingam kūrybiniam-pedagoginiam darbui. Tad kaip bus Tauragėje, parodys tik gyvenimas ir praktinė patirtis. Nepabandę savo kailiu nežinosime tikrosios tiesos. Bent iš pirmų susitikimų ir kalbų man labiausiai patiko išsakytas požiūris ir supratimas, kad šiuo atveju čia ne finansų sutaupyme esmė, o greičiau atvirkščiai – sąlygų gerinime, galimybių didinime, – svarsto ji.

Paklausta, ar MKC darbuotojams ši mintis atrodo priimtina, J. Kazlauskienė sako žinanti tik tiek, kad ir darbuotojams ši mintis visiškai ne naujiena.

– Vieni priima šią mintį atsargiai ir rezervuotai, kiti gal net ir su džiaugsmu. Mūsų įstaigoje atliekamuose anketiniuose tyrimuose dailės mokytojai jau ne kartą visai atvirai išsakė mintį, kad Tauragei tikslinga turėti ne tik muzikos mokyklą ir MKC dailės klases, bet ir bendrą Tauragės meno mokyklą. Iš praktikos žinau, kad vienai iš meno šakų – choreografijai – specialistų rasti tikrai nelengva, nes dauguma jų, pabandę savarankiškos veiklos privačiose studijose, su ironiška šypsena žiūri į kolegų choreografų, dirbančių biudžetinėje įstaigoje, darbo atlygį.

O ar ji sutiktų sujungtai įstaigai vadovauti, bent jau laikinai, kol bus skelbiami konkursai ir renkamas vadovas? Ji sako apie tai, kaip ir Muzikos mokyklos direktorius R. Kazlauskas, dar negalvojanti.

– Atvirai sakant, nedalyvaudama konkurse į MKC direktoriaus poziciją jau nuo vasaros pradėjau austi šiek tiek kitokius gyvenimo planus. Neįvykęs konkursas tarsi privertė trumpam stabtelėti, nes, kiek žinau, iki meno mokyklos įsteigimo tiek man, tiek kolegai Robertui bus siūloma laikinai likti savo pareigose ir dalyvauti steigimo procesuose. Tai, manau, visai logiška ir tikslinga, nes per daug metų teorinių žinių ir praktinės patirties sukaupta daug ir įvairios, platūs kolegiški ryšiai su kitų miestų analogiškų įstaigų vadovais, puikiai pažįstu daug meno srities pedagogų ir žinau jų motyvaciją bei galimybes dalyvauti naujuose iššūkiuose. Šiuo metu pasiūlymą svarstau, tad atsakymo dar negaliu pateikti, – sako MKC direktorė.

Daugiau galimybių gauti finansavimą

Muzikos mokyklos pastatas, pastatytas 1989-aisiais, jau prašyte prašosi remonto. Pasak Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, sujungus įstaigas būtų daugiau šansų iš Kultūros ministerijos VIP programos gauti finansavimą pastato sutvarkymui, nes tada ir grynoji ekonominė vertė būtų didesnė, ir lankytojų skaičius, ir gyventojų įsitraukimas. Be to, būtų laikoma, kad tai dvi kultūros įstaigos, o tai irgi pliusas prašant finansavimo.

Ką tik 65-etį minėjusioje Muzikos mokykloje šiuo metu mokykloje dirba 27 mokytojai, 11 personalo darbuotojų, mokosi 283 mokiniai. Jau kelis dešimtmečius su pertraukomis veikia Muzikos mokyklos filialas Skaudvilėje.

MKC šiuo metu lanko 554 vaikai, 694 sutartys (dalis vaikų lanko ne vieną, o kelis būrelius). Dominuoja meninės krypties būreliai, bet populiarūs ir technologijų užsiėmimai. Dirba  20 pedagoginių darbuotojų.

Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
prieš 1 valanda
Po nelaimės Panevėžyje, kai įvyko „Ekrano“ užtvankos avarija ir lūžo užtvankos šliuzas, aiškėja, kodėl įvyko nelaimė, – paseno metalas. Įvykis atvėrė seniai žiojinčią žaizdą – nemaža dalis užtvankų Lietuvoje neprižiūrimos arba pernelyg pasenusios. Kaip sako iš Tauragės kilęs hidrologas Kęstutis Šetkus, kai kurioms užtvankoms nebeatliekant funkcijų reikėtų pagalvoti apie jų demontavimą. Jis mano, kad diskusiją dėl demontavimo vertėtų pradėti ir dėl Tauragės mieste esančios užtvankos. Itin didelį nerimą jam kelia ir Balskų užtvanka. Jeigu griūtų ši, pasekmės būtų kur kas skaudesnės nei įvykus Tauragės miesto užtvankos avarijai, sako jis. Išsamiau apie Tauragės rajono užtvankas ir jų bėdas – „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
saskrydis
Įkelta:
prieš 4 valandas
Ariogaloje, Dubysos slėnyje, 32-ą kartą į sąskrydį „Su Lietuva širdy“ šeštadienį buvo susirinkę tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Sąskrydžio metu priimta rezoliucija, išreiškianti palaikymą kariaujančiai Ukrainai ir raginanti griežtinti sankcijas Rusijai. Kaip visada, sąskrydyje dalyvavo ir būrys tauragiškių bei choras „Tremtinys“ vadovaujamas Romualdo Eičo. 
Nuotrauka
vaistinele
Įkelta:
prieš 9 valandas
2023 m. sausio 1 d. įsigalios kelis kartus atidėliotas reikalavimas šalies vairuotojams turėti automobiliuose naujos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinius. Iki šio termino likus keliems mėnesiams, vaistininkai ragina neatidėlioti vaistinėlės įsigijimo paskutinei akimirkai ir primena, kokios priemonės būtinai turi joje būti ir kokiu atitikties ženklu jos turi būti paženklintos.
Nuotrauka
turizmas
Įkelta:
2022-08-09
Savarankiškai keliaujantys turistai pažintį su nauja teritorija pradeda turizmo informacijos centruose. Mūsų gimtajame mieste šis centras perkeltas į autobusų stotį. Būtent čia iš Pilies perkeltas turistų į Tauragės kraštą pritraukimu nuo kovo mėnesio besirūpinančiai VšĮ „Žaliasis regionas“ priklausantis Turizmo informacijos centras. Šios funkcijos perimtos iš Tauragės krašto muziejaus „Santaka“. Nors intensyviai šioje srityje dirbama tik keturis mėnesius, turizmo vadybininkė jau vardija pirmuosius darbo rezultatus. 
Nuotrauka
Asociatyvi freepik.com nuotrauka
Įkelta:
2022-08-08
​​​​​​​Mažėjant mokytojų skaičiui stengiamasi jų pritraukti į šalies mokyklas. Valstybės skiriama parama naudojasi ir Tauragės rajono savivaldybė. Šiuo metu Tauragėje ieškoma 8 mokytojų.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-08-06
​​​​​​​Vakar minėtos Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos 160-osios įkūrimo metinės. Ta proga aukotose šv. Mišiose dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas  Gitanas Nausėda su savo tėvu ir žmona Diana.
Nuotrauka
Įkelta:
2022-08-05
Šį sekmadienį – išskirtinis renginys prie Draudenių ežero. Vyks vidutinio nuotolio Lietuvos triatlono taurės etapas. Renginys turėjo vykti Skaudvilėje, tačiau dėl Skaudvilės užtvankkos vandens nuleidimo ir dėl žuvitakio įrengimo darbų, perkeltas į Draudenius. Dėl varžybų Žygaičių seniūnijoje nuo 9 iki 14 val. bus ribojamas eismas. Visų Žygaičių krašto gyventojų ir ūkininkų prašoma supratimo, atidumo ir kantrybės.
Nuotrauka
sachmatai
Įkelta:
2022-08-05
Šachmatininkės seserys Grikšaitės Plungės rajone, Plateliuose, surengtame tarptautiniame turnyre iškovojo prizines vietas. Ieva buvo antra tarp merginų jaunimo grupėje. Eglė – trečia tarp moterų suaugusiųjų grupėje. Ji ruošiasi Europos šachmatų turnyrui.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2022-08-04
Prasidėjo paskutinis vasaros mėnuo, šildymo sezonas – vis artyn. Tačiau vos pagalvojus apie jį dažną ima siaubas: gyventi šiltai ir pigiai, ko gero, nebepavyks niekam: sparčiai brangsta malkos ir kitoks biokuras, nuosavus namus besišildantiems elektra naujienos irgi nekokios, kadangi elektros kainos taip pat kopia į viršų. Nėra kuo džiaugtis ir besišildantiems centralizuotai: Tauragės šilumos tinklų direktoriaus Audriaus Arcišausko prognozės – niūrios. Išsamiau apie artėjančio šildymo sezono iššūkius – laikraščio vedamajame.
Nuotrauka
sam
Įkelta:
2022-08-04
Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad trečiadienį Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) patvirtintas pirmasis Lietuvoje beždžionių raupų atvejis asmeniui, priklausančiam 40–49 m. amžiaus grupei.
Nuotrauka
ligoniu kasa
Įkelta:
2022-08-03
Siuntimas pas gydytoją specialistą yra svarbus ir, rodos, daugumai žmonių aiškus dalykas. Visgi ligonių kasų specialistai pastebi, kad neretai gyventojai nežino, jog kai kuriais atvejais norint gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamas gydytojų specialistų paslaugas siuntimo nė nereikia.
Nuotrauka
gatves
Įkelta:
2022-08-03
Tauragės rajono savivaldybės administracija liepos mėnesį pasirašė sutartis dėl 5 Tauragės rajono gatvių asfaltavimo darbų. Šią vasarą asfaltavimo darbai bus vykdomi Batakių mstl. Mokyklos, Lauksargių k. Klevų, Šidagių k. Molio, Skaudvilės m. Taikos ir Aukštupių k. Vingio gatvėse.
Nuotrauka
ideja tauragei
Įkelta:
2022-08-02
Šiandien Tauragės savivaldybėje pasveikinti „Idėjos Tauragei“ dalyvaujamojo biudžeto projektų laimėtojų atstovai. Jiems įteikti diplomai. Kaip ir skelbta, trijose kategorijose išrinkta po vieną projektą.
Nuotrauka
aplinkeliis
Įkelta:
2022-08-02
Per pastarąsias dvi savaites Tauragės savivaldybė pranešė apie trijų didelės vertės infrastruktūros projektų įgyvendinimo pradžią – pasirašyta sutartis dėl tauragiškių keiksnojamos Gedimino gatvės asfaltavimo, startuos aplinkkelio tiesimo darbai, o į Dacijonus bus tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas. Daugiausia lėšų pareikalaus ir ne vienerius metus  truks viso 15 kilometrų Tauragės aplinkkelio tiesimas. Pasak rajono mero Dovydo Kaminsko, jau vien pirmasis šio grandiozinio projekto etapas yra vienas didžiausių viešųjų investicijų projektų Tauragėje nuo Nepriklausomybės atgavimo. 
Nuotrauka
kirpykla
Įkelta:
2022-08-02
Visi verslai nuolat brangina savo paslaugas, ir tai nenuostabu – ir medžiagų, ir elektros, ir nuomos kainos nuolat kyla. Ne išimtis – ir grožio salonai. Ekonomistų teigimu, nebus nieko keisto, jeigu paslaugos per šiuos metus brangs du ir daugiau kartų – tam yra aiškių priežasčių. 
Nuotrauka
ligoniu kasa
Įkelta:
2022-08-01
Nors iki naujų mokslo metų liko dar mėnuo, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai ragina tėvus nedelsti ir jau dabar atlikti privalomą profilaktinę vaikų sveikatos patikrą. Neapsilankius pas šeimos gydytojus dar vasarą, rudenį prie medikų kabinetų gali nutįsti ilgos eilės.
Nuotrauka
turgelis
Įkelta:
2022-08-01
Centro turguje sparčiai vyksta baigiamieji kioskų ir prekyviečių įrengimo darbai. Dar vienas numatytas darbas – terasų įrengimas – kol kas atidedamas, nes antradienį turėjęs pasibaigti terasų įrengimo darbų konkursas nutrauktas. Antrasis darbų pirkimas turi baigtis rugpjūčio 2-ąją. Paskelbtas ir turgaus administratoriaus konkursas. 
Nuotrauka
skaudvile
Įkelta:
2022-07-31
Išpuoselėtas Skaudvilės tvenkinio paplūdimys šiuo metu ištuštėjęs – nuo liepos 1-osios pradėti tvenkinio vandens lygio pažeminimo darbai, kad būtų galima įrengti žuvų pralaidą.  Nors besimaudančiųjų  beveik nėra, paplūdimyje laiką leisti galima – skaudviliškiai  naudojasi treniruokliais, žaidžia krepšinį, futbolą. O kad jau vandens lygis nusekęs, bendruomenė kviečiama į talką.