2020 Gegužės 25 d.
Pirmadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

MKC + Muzikos mokykla = meno mokykla?

  • Įkelta: 2019-11-29

Tokį uždavinį jau atvirai sprendžia savivaldybė. Ilgą laiką kalbos apie dviejų meno krypties neformalaus ugdymo įstaigų – Moksleivių kūrybos centro ir Muzikos mokyklos sujungimą sklandė „po kilimu“. Tačiau artėjant abiejų įstaigų direktorių konkursams tapo aišku – kandidatuojančių nebus. Be to, Muzikos mokyklos pastatui verkiant reikalingas remontas. 

Ieškant idėjos šaknų paaiškėjo, jog sujungimas buvo užprogramuotas dar nuo Moksleivių kūrybos centro steigimo. „Tauragės žinių“ žurnalistams į rankas pakliuvo 1998 m. Tarybos raštas. Juo nuspręsta: pirma – įsteigti Moksleivių kūrybos centro meno klases, antra – iki 2000 m. įsteigti meno mokyklą. Taigi, traukinys vėluoja jau 19-ka metų, o įstaigos dirba po senovei. Tačiau ar išties toks variantas, kaip sakoma, – vieni pliusai?

Švietimo komitetas kliūčių nemato

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, ketvirtadienį svarstydamas ugdymo įstaigų pertvarkos planą, išklausė ir siūlymą reorganizuoti dvi meninio ugdymo įstaigas: Moksleivių kūrybos centrą (MKC) ir Muzikos mokyklą. Reorganizavimas vyktų sujungimo būdu. Nuo rugsėjo 1 dienos atsirastų nauja neformalaus ugdymo įstaiga, naujas juridinis asmuo, kuris apimtų MKC ir Muzikos mokyklos ugdymo programas. 

Naujosios įstaigos veikla, pasak projektą pristačiusios Vitalijos Okienės, išliktų 100 proc. ta pati, tik būtų apjungtas mokyklų valdymas, lėšos, administravimas.

Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rima Latožienė, pakalbinta po posėdžio, sakė idėją sujungti abi meninio ugdymo įstaigas vertinanti palankiai. Pasak jos, tokia reorganizacija išties būtų naudinga. Juk ir aplinkiniuose rajonuose yra Meno mokyklos. Esą todėl ir komiteto nariai daug klausimų neturėjo.

Dabar planas bus pristatomas ketinamų jungti įstaigų bendruomenėms, išklausoma jų nuomonių, o kitų metų pradžioje klausimas jau turėtų būti teikiamas tarybai.

Ne dėl lėšų taupymo

Tauragės rajono savivaldybės Dovydas Kaminskas savo feisbuko paskyroje pasakoja susitikęs su Tauragės moksleivių kūrybos centro direktore Jolanta Kazlauskienė ir Muzikos mokyklos direktoriumi Robertu Kazlausku. Susitikimo metu kalbėta apie meno krypties neformalųjį ugdymą Tauragėje ir ateities planus. Pasak mero, pasibaigus minėtų vadovų kadencijoms, skelbtas  konkursus ir ieškota šių dviejų įstaigų vadovų, tačiau nei esami ilgamečiai vadovai, nei kiti žmonės nepareiškė noro vadovauti šioms įstaigoms, nesulaukta nė vieno pretendento.

„Pristačiau mūsų viziją, kad turėtume konsoliduoti veiklą ir vietoje dviejų įsteigti vieną bendrą meno krypties neformalaus ugdymo įstaigą (galėtų vadintis Tauragės meno mokykla), kuri teiks neformalaus ugdymo paslaugas visai Tauragės rajono gyventojų bendruomenei nuo mokinių iki senjoro. T.y. praplėstume esamas funkcijas, kad visą žmogiškąjį potencialą ir infrastruktūrą galėtume išnaudoti ir suaugusiųjų neformaliajam švietimui.

Noriu, kad žinotumėte, jog siūlysime Tarybai sujungti šias dvi mokyklas ne dėl lėšų taupymo. Nė vienas pedagogas ar administracijos darbuotojas dėl to tikrai nepraras darbo ar krūvio. Mūsų tikslas yra pagerinti neformalaus švietimo ugdymo kokybę, konsoliduoti paslaugų teikimą, pasiūlyti daugiau užimtumo veiklų didesnei gyventojų daliai ir, svarbiausia, spręsti mokytojų trūkumo problemas bei sudaryti sąlygas pedagogams dirbti pilno etato krūviu ir užsidirbti. Labai viliuosi tarybos narių ir visos šių mokyklų bendruomenės moksleivių ir jų tėvelių, darbuotojų, pedagogų ir vadovų palaikymo įgyvendinant šią viziją.

Šiandien susitarėme, kad su mokyklų pedagogų bendruomenėmis susitiksime ir aptarsime visus klausimus gruodžio 2 d.“, – rašo meras.

Ne naujiena

„Tauragės žinios“ pakalbino MKC direktorę Jolantą Kazlauskienę. Vadovė sakė, jog atsakymus į klausimus rengė tardamasi su savo vyru, Muzikos mokyklos direktoriumi Robertu Kazlausku, mat jų nuomonės daugeliu klausimu sutampa.

Paklausta, kaip vertina idėją sujungti MKC ir Muzikos mokyklą, J. Kazlauskienė teigė, kad tai nėra jokia netikėta ar šokiruojanti naujiena:  

– Vertinu normaliai ir natūraliai. Juk tai labai seniai Tauragės padangėje sklandžiusi idėja, kuriai pagaliau pribrendo noras bei laikas. Manykime, kad pribrendo ir finansinės galimybės. Juk bandymų tai padaryti jau būta, deja, ne visada sėkmingų arba ne iki galo atliktų. Esame išsaugoję vieną potvarkį, kuris, deja, taip ir liko tik popieriuje. O juk pagal šį potvarkį Tauragėje meno mokykla turėjo atsirasti dar iki 2000-ųjų. Tik iš to potvarkio taip ir neaišku, kas, kada ir kokių priemonių turėjo imtis, kas turėjo meno mokyklą kurti ir kodėl iki šiol tai nebuvo padaryta. Buvo toks labai nekonkretus laikmetis...

Pasak J. Kazlauskienės, vienas pirmųjų bandomųjų žingsnių meno mokyklos linkme – Tauragės MKC 1997 m. įsteigtos dailės klasės. Jose vykdomos formaliųjų švietimą papildančio ugdymo programos, išduodami nustatytos formos pažymėjimai, identiški Tauragės muzikos mokyklos ir kitų Lietuvos meno mokyklų pažymėjimams. Nuo įsteigimo pradžios dailės klases baigė 225 mokiniai, dalis jų sėkmingai tęsia studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose dailės mokyklose.

– Greta dailės klasių 1998 metais pagal anksčiau minėtąjį potvarkį pradėjo veikti ir teatro meno klasės. 2002 metais išleidome pirmąją ir paskutinę šių klasių laidą, nes vien įsteigti tokį didelių investicijų reikalaujantį padalinį nepakanka. Reikia ir finansinio išlaikymo, kurio, deja, nebeliko, nes teatro klasių ugdymo programos įgyvendinimui reikalingas  ženkliai didesnis finansavimas negu paprastam teatro būreliui ar studijai. Nemažiau aktuali ir teatro srities specialistų tinkama kvalifikacija ir pasirengimas dirbti, nusiteikimas ir gebėjimas sudominti, išlaikyti mokinius ne vienerius ar dvejus metus, o visus ketverius-penkerius, kol mokiniai įgaus reikiamas kompetencijas ir teisę į FŠPU pažymėjimą, kas ir yra vienas iš meno mokyklos tikslų bei siekinių. Panaši situacija ir su kita meno šaka – choreografija, – teigia MKC direktorė.

Nepabandę nežinosime

Nors ir pritaria šiai idėjai, kalbėti apie jos pliusus ir minusus J. Kazlauskienė dar nesiryžta. Pasak jos, per anksti ir per rizikinga prognozuoti, kaip su tokia mokykla bus būtent Tauragėje.

– Žvelgiant į Lietuvos žemėlapį ir kitų miestų patirtį – tokių junginių lyg ir daugėja, bet vertinimų tenka girdėti irgi įvairių. Būta ir tokių atvejų, kad praėjus keleriems metams po sujungimo meno mokyklos skilo į atskirų menų (muzikos, dailės, choreografijos, teatro) mokyklas. Aišku, yra ir sėkmingai veikiančių junginių. Daug kas šiuo atveju priklauso ne tik nuo savivaldybės požiūrio, veiklai skirtų erdvių bei finansinių galimybių, bet ir nuo dirbančių specialistų kvalifikacijos bei motyvacijos labai rimtam ir atsakingam kūrybiniam-pedagoginiam darbui. Tad kaip bus Tauragėje, parodys tik gyvenimas ir praktinė patirtis. Nepabandę savo kailiu nežinosime tikrosios tiesos. Bent iš pirmų susitikimų ir kalbų man labiausiai patiko išsakytas požiūris ir supratimas, kad šiuo atveju čia ne finansų sutaupyme esmė, o greičiau atvirkščiai – sąlygų gerinime, galimybių didinime, – svarsto ji.

Paklausta, ar MKC darbuotojams ši mintis atrodo priimtina, J. Kazlauskienė sako žinanti tik tiek, kad ir darbuotojams ši mintis visiškai ne naujiena.

– Vieni priima šią mintį atsargiai ir rezervuotai, kiti gal net ir su džiaugsmu. Mūsų įstaigoje atliekamuose anketiniuose tyrimuose dailės mokytojai jau ne kartą visai atvirai išsakė mintį, kad Tauragei tikslinga turėti ne tik muzikos mokyklą ir MKC dailės klases, bet ir bendrą Tauragės meno mokyklą. Iš praktikos žinau, kad vienai iš meno šakų – choreografijai – specialistų rasti tikrai nelengva, nes dauguma jų, pabandę savarankiškos veiklos privačiose studijose, su ironiška šypsena žiūri į kolegų choreografų, dirbančių biudžetinėje įstaigoje, darbo atlygį.

O ar ji sutiktų sujungtai įstaigai vadovauti, bent jau laikinai, kol bus skelbiami konkursai ir renkamas vadovas? Ji sako apie tai, kaip ir Muzikos mokyklos direktorius R. Kazlauskas, dar negalvojanti.

– Atvirai sakant, nedalyvaudama konkurse į MKC direktoriaus poziciją jau nuo vasaros pradėjau austi šiek tiek kitokius gyvenimo planus. Neįvykęs konkursas tarsi privertė trumpam stabtelėti, nes, kiek žinau, iki meno mokyklos įsteigimo tiek man, tiek kolegai Robertui bus siūloma laikinai likti savo pareigose ir dalyvauti steigimo procesuose. Tai, manau, visai logiška ir tikslinga, nes per daug metų teorinių žinių ir praktinės patirties sukaupta daug ir įvairios, platūs kolegiški ryšiai su kitų miestų analogiškų įstaigų vadovais, puikiai pažįstu daug meno srities pedagogų ir žinau jų motyvaciją bei galimybes dalyvauti naujuose iššūkiuose. Šiuo metu pasiūlymą svarstau, tad atsakymo dar negaliu pateikti, – sako MKC direktorė.

Daugiau galimybių gauti finansavimą

Muzikos mokyklos pastatas, pastatytas 1989-aisiais, jau prašyte prašosi remonto. Pasak Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, sujungus įstaigas būtų daugiau šansų iš Kultūros ministerijos VIP programos gauti finansavimą pastato sutvarkymui, nes tada ir grynoji ekonominė vertė būtų didesnė, ir lankytojų skaičius, ir gyventojų įsitraukimas. Be to, būtų laikoma, kad tai dvi kultūros įstaigos, o tai irgi pliusas prašant finansavimo.

Ką tik 65-etį minėjusioje Muzikos mokykloje šiuo metu mokykloje dirba 27 mokytojai, 11 personalo darbuotojų, mokosi 283 mokiniai. Jau kelis dešimtmečius su pertraukomis veikia Muzikos mokyklos filialas Skaudvilėje.

MKC šiuo metu lanko 554 vaikai, 694 sutartys (dalis vaikų lanko ne vieną, o kelis būrelius). Dominuoja meninės krypties būreliai, bet populiarūs ir technologijų užsiėmimai. Dirba  20 pedagoginių darbuotojų.

Vokiečiai Tauragėje įregistravo įmonę UAB „Gonas“  ir nupirko Ližių kaime stovinčius buvusios „Rosaganos“ pastatus dar 2014 metais, tačiau patalpos „snaudė“ 4 metus. Pasikeitę įmonės akcininkai akseleravo veiklą ir pernai gruodį atidarytas pirmasis žuvų perdirbimo cechas. Pradėjusioje veikti gamykloje šiuo metu dirba daugiau nei 50 darbuotojų. Produkciją Pabaltijo šalyse realizuojančiai įmonei pradėjo taip sektis, jog į verslą nutarta investuoti dar 1 milijoną eurų. Bendrovės vadovas Vytautas Kriščiūnas kreipėsi į rajono savivaldybę paramos elektros pastotės statybai. Mainais pažadėjo įkurti 15 naujų darbo vietų. Jų ketinimai ne iškart priimti išskėstomis rankomis.

Tauragės rajono savivaldybė siekia mažinti nedarbą ir skatinti verslumą. Todėl buvo sukurta priemonė, teikianti subsidijas naujų įmonių steigimui Tauragės rajone. Ši priemonė apima steigimosi išlaidų ir su tuo susijusių dokumentų paruošimo finansavimą.

Šiandien 10 val. posėdį pradėjo rajono taryba. Darbotvarkėje 40 klausimų, kuriuos svarstydami Jungtiniame Tarybos komitetų posėdyje politikai užtruko 5 valandas be pertraukų. Šiandien pirmą kartą Tarybos nariams netiekiami nei pietūs, nei kava, užtat buvo paskelbta ilgesnė – pusvalandžio pertrauka. Politikai pietavo už savo pinigus.​

Akyli tauragiškiai pastebėjo, kad prie savivaldybės garažų nebeliko anksčiau suręsto paviljono rūkoriams. Negi savivaldybėje nebeliko rūkančiųjų? – stebėjosi į redakciją paskambinęs skaitytojas.

Pernai šalyje dėmesio sulaukęs mokytojų streikas paliko pėdsaką ir Tauragėje: pedagogų bendruomenė skilo į dvi profsąjungas. Ketvirtadienį, lapkričio 28-ąją, dviejose rajono ugdymo įstaigose nuo 8 iki 10 val. nevyks pamokos. Tokiu būdu Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LMŠMPS) Tauragės rajono susivienijimui priklausančių mokyklų pedagogai išreiškia nepasitenkinimą kolektyvinės sutarties nesilaikančia vyriausybe.