2020 Liepos 13 d.
Pirmadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Turtinga, gyvybinga ir klestinti devyniolikto šimtmečio Tauragė

  • Įkelta: 2019-10-04

Medinis tiltas per Jūrą, 1915 m. Nuotraukos iš „Facebook“ puslapio „Lietuva senose fotografijose“

Žvilgtelėkime į Tauragės miestą iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Tauragė turėjo beveik trylika tūkstančių gyventojų, progimnaziją ir kitas įstaigas. Miestas buvo puošnus ir turtingas. Tauragės dalis nuo bažnyčios iki dvaro buvo vadinama senmiesčiu. Vyravo labai archajiškos, senosios trobos. Jokio plento iki pat devyniolikto šimtmečio išvis nebuvo. Per senmiestį ėjo tik vieškelis link dvaro per mišką į Lauksargius.

Vėliau per Jūros upę buvo pastatytas medinis tiltas. Manoma, kad šiuo tiltu žygiavo Napoleonas su savo 250 tūkstančių kareivių minia. Pagaliau apie 1850 metus buvo nutiestas plentas Tauragė-Šiauliai-Joniškis-Ryga. Šimtai baudžiauninkų buvo verčiami tiesti naująjį susisiekimą. Tarpukario Tauragės nepriklausomybės aikštės vietoje devynioliktame amžiuje buvo katalikų kapinės. Kapines puošė kunigo Polujanskio lėšomis pastatyta koplyčia. O šioje vietoje tiesiant plentą, buvo rasta daugybė žmonių kaulų.

Tiltas per jūrą 1915 m.
Katalikų bažnyčia po 1-ojo pasaulinio karo

Tarpukario Tauragėje buvusioje V. Kudirkos gatvėje devynioliktame amžiuje stovėjo labai didelis rusų pastatytas kalėjimas. Sulygintas su žeme Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje. Kalėjime nuolat kalindavo vietinius knygnešius. Visais laikais atsirasdavo išdavikų. Parsidavę caro žandarams lietuviai padėdavo gaudyti patriotus. O nepriklausomoje 1918–1940 metų Tauragėje jokio atsako už praeities niekšybes nesulaukė. Nepasimokę iš praeities tas pačias klaidas kartojam ir XXI amžiaus Lietuvoje.

Šešiolikto šimtmečio pradžioje Tauragės paveldėtojas Bartošas pastatė medinę katalikų bažnyčią, apdovanojo ją didelėmis aukomis. Tarpukario Tauragėje stovėjusi bažnyčia buvo pastatyta 1900 metais. Pirmojo pasaulinio karo audrose buvo stipriai apdaužyta vokiečių patrankų, nuvirto bokštas. Kaizerio kariuomenė bandė išvežti varpus. O žmonės eidavo melstis į Pajūrėlį ar buvusią parapijos salę.

Tarpukaryje buvusioje Dariaus ir Girėno alėjoje, caro valdymo laikotarpiu, stovėjo didelis namas, kuriame rusai apmokydavo pašauktus į kariuomenę vyrus. Buvusioje komercijos mokykloje aštuoniolikto amžiaus pabaigoje egzistavo pirmos klasės muitinė. Manoma, kad didingi rūmai iškilo kunigaikščio Radvilo valdymo laikotarpiu.

Tarpukario „Maisto“ įmonės skerdyklos vietoje devynioliktame amžiuje stovėjo vėjinis malūnas, o po žeme dūlėjo Napoleono prancūzų karių kaulai.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Tauragė buvo pasienio miestas su Prūsija. Ekonomika glaudžiai siejosi su už septynių kilometrų buvusia siena su Vokietija. Svarbiausi tauragiškių pragyvenimo šaltiniai buvo legalus ir nelegalus eksportas ir importas. Vokiečiai pirkdavo javus, gyvulius, paukščius. Pačios didžiausios įmonės devynioliktame amžiuje užsiėmė sparnuočių auginimu. Į Tauragę vištas veždavo iš visos Lietuvos.

Mieste veikė įvairios įdarbinimo agentūros. Užsiimdavo dokumentų sutvarkymu ir veždavo žmones į darbus Vokietijoje. Rudenį šimtai žemės ūkio darbininkų, ir „gontininkų“ traukdavo į Rytprūsius.

Carinėje Tauragėje geležinkelio nebuvo, todėl prekyba urmu užsiimdavo vietiniai. Aprūpindavo prekėmis visus rajono miestelius. Rusų pasienio kariuomenė ir kitos įstaigos koncentravosi mieste.

Prieš karą skambėdavo lietuviškos dainos. Tauragėje ilgai dirbo pirmasis Lietuvos karo kapelmeisteris Gudavičius. Ilgus metus jo rankomis aidėjo bažnyčios vargonai. Į tuomet vienintelio, bažnytinio choro repeticijas susirinkdavo jaunimas gyvendamas net už 7–8 kilometrų.

Didžiuoju karu vadintos 1914 metais praūžusios mūšių audros palietė turtingą, gyvybingą ir klestinčią prekybos sostine tituluotą Tauragę. Karas visiškai sunaikino miestą. Keršto rusams vedami vokiečiai padeginėjo kiekvieną namą. O tarp griuvėsių gulėjusias plytas išrinko ir išvežė į Vokietiją. Beveik visi gyventojai apleido miestą, dalis spėjo pasitraukti į Rusijos gilumą. Tauragės gatvės tapo apleistos ir tuščios.

Sunaikintas miestelio centras. 1915 m. atvirukas.  Fotografavo Kiulevindtas, išleido Pavlovskis.
Katalikų bažnyčia po 1-ojo pasaulinio karo

Jei tikėtume žmonių prisiminimais, liko sveikos tik keturios lūšnos. Miesto gatvės ir turgaus aikštė apžėlė aukšta žole. Viskas atrodė, kaip po įvykusios apokalipsės. Aikštės grindinį vokiečiai kruopščiai išlupinėjo, o akmenis išsivežė į Faterlandą. Miesto aikštėje buvo ganomos karvės, gatvėse tarp griuvėsių šokinėjo kiškiai. Kaizerio kariuomenės vyrai nepagailėjo ir akmeninės kapinių tvoros. Didžioji dalis buvo išardyta.

Tauragę okupavę vokiečiai ją rado visiškai sunaikintą. Nebuvo nei vieno namo, kuriame galėjo įsikurti okupacinė administracija. Vokiečių biurokratai kabinetus įkūrė Pajūryje, ar Jociūnų dvare. Mieste buvo įrengta psichiatrinė ligoninė, tačiau čia kalindavo ir visiškai sveikus žmones. Ligoniai buvo marinami badu ir kitaip kankinami. Vadinami pacientai saujomis semdavo iš pamazgų duobės srutas ir jas godžiai rydavo. Prižiūrėtojai su ligoniais elgdavosi, kaip su laukiniais žvėrimis.

Senieji tauragiškiai kaizerio kariuomenėms vyrams buvo dėkingi už vienintelį dalyką:  nutiestą Lauksargės-Tauragės-Lydavėnų-Šiaulių geležinkelio liniją. Susisiekimas išliko per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį.

Katalikų bažnyčia. Prieš 1909 m. T. Klenickio leistas atvirukas
Vokiečiai skerdžia lietuvių kiaules, apie 1915 m.

Mokytojas – ypatinga profesija. Savo mintimis, darbu, energija jis gali nulemti tolimesnę mokinio gyvenimo kryptį. Tai ne tik didelė dovana, bet ir atsakomybė bei nelengva užduotis. Tarptautinės mokytojo dienos proga „Tauragės žinios“ paprašė kelių mokytojų pasidalinti mintimis, kas juos motyvuoja darbe, kokia turėtų būti mokykla, kokius mitus apie mokytojo darbą jie norėtų paneigti.

Naujovės ir kaime sparčiai skinasi kelią – jau visai netrukus rajonuose visai nebeliks paštų, tik centriniai miestų skyriai, o pašto paslaugas teiks mobilieji laiškininkai. Lietuvos pašto Korporatyvinių reikalų departamento vadovė Vaida Budrienė įsitikinusi, kad tai vienas geriausių pašto modelių, nes žmonėms nebereikės vykti į pašto skyrių, laiškininkas atvyks į namus. Vis dėlto ne visi permainas sutinka džiaugsmingai. Kalbintos visą gyvenimą dirbusios paštininkės atviros – pagal naują modelį dirbti neketina, apsisprendė darbą pašte palikti. Plačiau skaitykite laikraščio vedamajame.

Papušynės kapinėse kasdamas duobę susmuko vyras. Atvykę medikai bandė gaivinti, tačiau vyras neišgyveno.

Pirmąją spalio savaitę vainikuos žymesnis orų atvėsimas. Jau penktadienio naktį vietomis numatomos šalnos, kurios savaitgalio naktimis sustiprės, kai kur temperatūra nukris ir žemiau nulio. Dienomis teliks kukli šiluma, termometrų stulpeliai jau neperkops 10 laipsnių. Tamsiuoju paros metu teks pasisaugoti ne tik vietomis tvyrančio rūko, bet ir slidesnių kelių.

Šiandien visoje šalyje bus laikomas Konstitucijos egzaminas. Tauragėje pirmasis jo etapas vyks rajono savivaldybės didžiojoje salėje (4 aukšte).

Sekmadienį į policiją dėl patirtos vagystės kreipėsi du vyrai. Iš jų sodybos Vaidilų kaime dingo Balskų tvenkiny prie liepto pririštas kateris. Apie vandens transporto priemonės dingimą jo savininkams pranešė po apylinkes skraidęs ultralengvojo orlaivio pilotas.

Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ paruošė išskirtinius interneto namams pasiūlymus klientams, savo vardu turintiems bent 3 numerius „Tele2“ tinkle. Jie sau ir savo šeimoms gali pasirinkti jų poreikius labiausiai atitinkantį „Tele2 Laisvo interneto“ planą tik nuo 2 Eur/mėn., o modemą gauti dovanų vos už 1 ct!

Šiandien minima Angelų sargų diena, kitaip, policijos pareigūnų profesinė šventė. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai šiemet vyks į Šilutę, kur vyks iškilmingas minėjimas. 

Pernai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga miestelėnai ir visuomenininkai išrinko 100 iškiliausių tauragiškių. Dėl to, kur bus įamžintas jų atminimas, kilo nemažai diskusijų, kol galiausiai nuspręsta iš lentelių su pavardėmis išdėliotus žodžius „Atkurtai Lietuvai 100“ patalpinti ant verslo centro „Šimtmetis“ sklypo atraminės sienos. Projektas iki šiol buvo įstrigęs, tačiau trečiadienį pranešta, jog jau pasirašyta puošmenos įrengimo sutartis. Šimtmečio tauragiškių pavardės numatytoje vietoje nuguls per du mėnesius.

Spalio 1 d. į Tauragės kultūros centrą susirinko visų Tauragės KC padalinių ir skyrių darbuotojai, svečiai – minint Tarptautinę muzikos dieną, pagerbti ir apdovanoti kūrybingiausi, darbščiausi, aktyviausiai praėjusių metų laikotarpiu prie kultūros vyksmo prisidėję kultūros darbuotojai.

Jei tenka montuoti naujo pastato stogą, gana dažnais atvejais pirmiausia yra įvertinami du svarbiausi kriterijai: kiek tai truks, ir kokios kainos galima tikėtis. Vyrauja nuostata, kad geriausios kokybės bus galima tikėtis tik tuomet, jei darbai bus atliekami tik arba greitai, arba ganėtinai pigiai, o išpildyti šias dvi sąlygas bus paprasčiausiai neįmanoma. Vis dėlto, tai tikrai nėra tiesa: tuo atveju, jei yra pasirenkamos stogo santvaros, bus galima tikėtis ir puikios kokybės, ir pakankamai greito projekto įgyvendinimo, ir, žinoma, ganėtinai nedidelės kainos. Tai tėra vienos iš daugybės priežasčių, kodėl verta pagalvoti apie medinių stogo santvarų pasirinkimą, taigi, pravartu apžvelgti ir kitas svarbias šio pasirinkimo savybes.

Dar vakar Atgimimo aikštėje Stasio Povilaičio „Švieski man vėl“ šiemet skambėjo paskutinį kartą. Užgeso grojančio fontano šviesos. Šiandien miesto fontanus prižiūrinti bendrovė išleis iš jų vandenį ir paruoš įrenginius žiemai.

Šiandien visame pasaulyje minima Muzikos diena. Žvelgiant į Tauragės kultūrinį gyvenimą – šie metai išskirtiniai. Tauragiškiai tapo ne vieno grandiozinio muzikos renginio dalyviais.

Tauragiškių „didžiąja“ vadinamoji „Norfa“, esanti Bernotiškės gatvėje, spalio 10 dieną bus uždaryta rekonstrukcijai. Tose pačiose patalpose veikianti „Eurokos“ persikraustys į Gedimino gatvėje duris atvėrusios „Pepco“ pašonę.

Tarpusavio skolinimas taip pat turi tokius pavadinimus kaip „paskolos iš žmonių“, „žmogus-žmogui“ (angl. „peer-to-peer“) ir „sutelktinis skolinimas“. Tai per pastarąjį dešimtmetį visame pasaulyje tapo labai patogiu, praktišku ir populiariu skolinimosi būdu. Dėka tarpusavio skolinimo platformų, šiandien vartotojai, kurie ieško paskolos, gali daug palankesnėmis sąlygomis jas gauti kreipdamiesi į kitus fizinius asmenis – ir visą tai padarydami kur kas patogesniu ir saugesniu būdu nei greitieji kreditai siūlydavo anksčiau.

Nors anksčiau kalbėta, kad atšilę orai šildymo sezono pradžią greičiausiai nukels, Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje šiluma pradedama tiekti nuo šiandien, rugsėjo 30-osios. Šilumos vartotojai ir daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, suderinę su šilumos tiekėju, nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios turi teisę patys.

Savaitės pradžioje rugsėjis atsisveikins lietingais ir šiltais orais. Dienoms bėgant šiluma palaipsniui mažės. Antroje savaitės pusėje krituliai išseks, Lietuvą pasieks gerokai šaltesni orai.

„Žibuoklėm pražydo šilelio šilelio šlaitai. Tau, mano mamyte, pirmieji pirmieji žiedai..“ Turbūt retas neprisimena šios dainos, dažnai atsiduriančios vaikų ugdymo įstaigų organizuojamų švenčių Motinos dienai repertuaruose. Ši motinų širdis virpinanti jausminga vaikiška dainelė sukurta pagal Kosto Kubilinsko eiles. Tačiau ar daug kas žino, kokia šio teksto kaina? Reta tokių žinomų asmenybių Lietuvos istorijoje, kurių gyvenimo pasirinkimai keltų tiek daug prieštaros. Talentingas vaikų literatūros poetas Kostas Kubilinskas dar žinomas kaip partizanas, kovų prieš okupacinius režimus dalyvis. Biografiją temdo viena detalė – prisidėjęs prie partizanų, vėliau bendražygius išdavė. Kaip rašė partizanų spauda, tokios niekšybės ir velniškos išdavystės daugiau nebuvo rezistencijos istorijoje, – poetas su bendru mirčiai pasmerkė 15 kovos draugų.  Nors tai garantavo, jog rašytojo kūryba sovietinių represijų metais buvo spausdinama, liūdno likimo jis neišvengė. 

Kol mieste vyksta apšvietimo sistemos modernizavimas, Tarailių mikrorajonas lieka užmaršty. Dalis Liepų tako (ta, kurioje įsikūręs laisvalaikio centras „Fortūna“) jau dvidešimtmetį skendi patamsy – šioje gatvėje nėra apšvietimo. Gyventojai teigia naudojantys prožektorius.

Visuomenės  pažeidžiamiausiųjų grupių „angelai sargai“, socialiniai darbuotojai, šiandien švenčia. Rugsėjo 27-ąją Lietuvoje oficialiai minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šia proga Tauragės miesto ir rajono įstaigų socialinių paslaugų darbuotojai dalyvaus Švc. Trejybės bažnyčioje vyksiančiose pamaldose, jiems koncertuos gospel choras „Gloria“.

Krepšinio klubas „Fortūna-Agava“ netikėtai paskelbė keičiantis pavadinimą ir nuo šiol bus žinomas kaip Tauragės „Tauragė“. Klubo atstovai neigia kalbas apie besikeičiančius pagrindinius rėmėjus. Regionų krepšinio lygoje žaidžiantis klubas aktyviai ruošiasi naujam sezonui. Kiek anksčiau klubas skelbė apie vyriausiojo trenerio pasikeitimą.

Už keleto valandų miesto gatvėse pasklis lobių ieškotojai – prasidės naktinis orientavimosi žaidimas. Jo dalyviai ieškos įvairiomis mįslėmis, uždaviniais, galvosūkiais užkoduotų objektų.

Ketvirtadienio rytą vyko Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovo atranka. Prie savivaldybės mažosios salės durų lūkuriavo du kandidatai – penkerius metus įstaigai vadovavęs ir kadenciją baigęs medikas Donatas Petrošius ir buvusi Pagėgių PSPC vadovė, 35-erių Lauksargiuose gimusi Vitalija Golovko. Daugiau balų surinko ir atrankos laimėtoju paskelbtas D. Petrošius, jis vadovaus įstaigai dar penkerius metus. Kokios nuotaikos ir mintys apie naują kadenciją lydėjo laimėtoją po konkurso sužinosite rytdienos vedamajame.

Antroje savaitės pusėje į šalį atkeliaus šiltų orų porcija. Bent dvi dienas – ketvirtadienį ir penktadienį bus ne tik maloniai šilta, bet ir saulėta. Visgi, savaitgalį teks prisiminti skėčius, kadangi šalį pasieks lietaus pritvinkę debesys. Naktimis šalnos atsitrauks,  dienomis laikysis vidutiniškai šilti orai, nuotaiką jauks tik lietus.

Vakar darbo dienos pabaigoje buvusios „Maxima“ parduotuvės patalpose, tauragiškių vadinamoje „Pušelėje“, vykdant statybos darbus buvo nutrauktas karšto vandens vamzdynas. Dalis Žalgirių mikrorajono gyventojų liko be karšto vandens.