Kadenciją baigiančios Tarybos paskutinė vakarienė – „Prezidento 50“
Įkelta:
2019-04-23
Nuotrauka
,
Nuotrauka
,
Nuotrauka

Antradienį paskutinį kartą posėdžiavo kadenciją baigianti rajono taryba. Apsvarsčius darbinius klausimus, skambėjo padėkos ir atsisveikinimo kalbos. Paskutiniame posėdyje dalyvavo visi 25 Tarybos nariai. Didžiojoje posėdžių salėje bemaž nebuvo laisvų vietų, mat buvo pakviesti ir rajono seniūnai, biudžetinių ir švietimo įstaigų vadovai, kurie taip pat susilaukė dėmesio – jiems dėkota už nuoširdų kasdienį darbą. Kadangi buvo sprendžiamas vietų darželiuose klausimas, su vaikučiais ant rankų atvyko mamos. Rajono meras Sigitas Mičiulis reziumavo kadencijos darbus, teigdamas, jog Tauragė rodoma pavyzdžiu kitoms savivaldybėms. Po posėdžio politikai išskubėjo į restoraną „Prezidento 50“ paskutinei bendrai vakarienei.

Oficialu: priešmokyklinės grupės mokyklose

Vienas svarbiausių iš paskutinių šios kadencijos darbų – vietų darželiuose klausimo sprendimas. Antradienį priimtas Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimas, numatant priešmokyklinį vaikų ugdymą daugiausia organizuoti ne vaikų darželiuose, o mokyklose. Posėdžio darbotvarkėje priešpaskutiniu, 15 numeriu buvęs įrašytas klausimas atkeltas svarstymui pradžioje, mat į jį susirinko ne tik švietimo įstaigų vadovai, bet ir mažamečiais vaikais vedinos mamos. Pagal naują tarybos sprendimą vaikų lopšeliuose-darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Kodėlčius“ po vieną priešmokyklinę grupę liks, VRCM „Pušelė“ ir l. d. „Žvaigždutė“ – nebebus nė vienos (prieš tai buvo po 2). Tuo tarpu M. Mažvydo progimnazijoje vietoj buvusių dviejų bus formuojamos bent 4 priešmokyklinės grupės, iš kurių 1 jungtinė, o esant poreikiui gal net ir 5. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija priims 4 priešmokyklinukų grupes (anksčiau neturėjo nė vienos), Jovarų pagrindinėje mokykloje vietoj 2 formuojamos 4 grupės, iš jų 2 jungtinės, „Aušros“ progimnazijoje mokykloje lieka iki šiol buvusi 1, kaip ir Tarailių progimnazijoje.

Anot Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Egidijaus Šteimanto, pirmadienį visose ikimokyklinėse įstaigose vyko susitikimai su tėveliais, kurių vaikai bus keliami iš ikimokyklinių įstaigų į bendrojo ugdymo mokyklas, juose taip pat dalyvavo šių mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų vadovai. Vedėjo teigimu, į visus tėvelių klausimus buvo atsakyta ir rimtų problemų nebuvo išsakyta, nuspręsta priešmokyklines grupes kelti į mokyklas, o kitąmet vyksiantis pirmų klasių komplektavimas vyks pagal gyvenamąją teritoriją. E. Šteimantas užtikrino, kad šešiamečiams, kurie bus perkeliami į bendrojo ugdymo mokyklas, bus užtikrintos tokios pat sąlygos, kaip darželiuose – tai yra tėveliai su mokyklomis susitars dėl vaikų priėmimo laiko bei grupių darbo laiko po darbo – iki 17 val., 17.30 ar 18.00 val. Taip pat vaikai bus maitinami pagal tėvų pageidavimą, be to, mokyklose bus galimybė lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus, ko darželiuose nebuvo galimybės užtikrinti.

Vis dėlto posėdžių salėje besibūriuojančios mamos kėlė nerimą politikams, netilo kalbos, kad jos atvyko ne be reikalo, esą galbūt yra kokių neaptartų problemų, todėl buvo pakviestos išsakyti poziciją.

– Tiesiog atvykom išgirsi sprendimą, ar tikrai tas bus įgyvendinta ir ar sulauksime vietos ugdymo įstaigoje, – taip trumpai posėdyje pasisakė tėvelių atstovė.

Neišskyrė nė vieno

Apsvarsčius darbotvarkės klausimus į tribūną paskutinį kartą žengė kadenciją bebaigiantis meras Sigitas Mičiulis.

– Noriu padėkoti už priimtus sprendimus visiems tarybos nariams, seniūnams, už kasdienį kantrų darbą dirbant su žmonėmis, biudžetinių įstaigų vadovams, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, ypatingai noriu padėkoti švietimo (įstaigų vadovams, – red. past.). Tikrai Tauragė yra rodoma pavyzdžiu kitoms savivaldybėms ir giriama. Ir tai yra nuopelnas visų dirbančių žmonių ir Jūsų, čia sėdinčių, – kalbėjo meras.

Gėles už bendradarbiavimą dirbant Seime, galimybes susitikti su ministrais ir visokeriopą pagalbą bei dalijimąsi patirtimi pirmiausia meras įteikė Seimo narei Aušrinei Norkienei. Taip pat dėkojo vicemerei Virginijai Eičienei, pabrėždamas, jog kartu dirbo kaip viena komanda bei Vyriausybės atstovei Irenai Ričkuvienei, kuriai padėką už konstruktyvų darbą ir teisingas pastabas perduoti pažadėjo posėdyje dalyvavęs patarėjas Rimas Bytautas.

Atminimo dovanėlės įteiktos ir kiekvienam iš Tarybos narių. Nors visą kadenciją tarp valdančiųjų ir opozicijos skraidė aštrios kritikos strėlės, meras sakė nenorintis išskirti nė vieno, esą visi, ir jis pats, turi ir teigiamų, ir neigiamų savybių. Paskutiniame posėdyje vyravo pagarbi atmosfera, nors pasitaikė pasisakymų vien dėl to, kad posėdis buvo transliuojamas viešai. „Tauragės žiniose“ rašėme, jog savivaldybėje išbandoma nauja įranga, kurios pagalba nuo šiol vyksiantys tarybos posėdžiai bus transliuojami tiesiogiai, o jų įrašus taip pat bus galima peržiūrėti internete.

Pagerbus kadenciją baigiančius tarybos narius, padėkos įteiktos ir kiekvienam rajono seniūnui, biudžetinių, švietimo įstaigų vadovams, rajono žiniasklaidos atstovams.

Šiltų žodžių meras negailėjo politinio pasitikėjimo postus užėmusiems bendražygiams – tarybos sekretorei Sonatai Jurgilienei, mero patarėjams Dovydui Kaminskui ir Solveigai Skarbaliūtei, mero padėjėjai Rasai Liorančienei.

Ypač šiltai, plojimais bendražygių buvo sutikta padėka savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui, kuris, anot mero, savo kasdieniu nuoširdžiu darbu atnešė didžiulius pokyčius Tauragei. Taip pat meras dėkojo administracijos direktoriaus pavaduotojui Vytautui Navickui.

Paskutinę bendrą vakarienę Tarybos nariai valgė restorane „Prezidento 50“, kur kiekvienam jų buvo įteiktos asmeninės  nuotraukos, darytos kadencijos pradžioje ir pabaigoje bei bendra Tarybos narių nuotrauka ant savivaldybės pastato laiptų. Padėkos dovaną koalicijos partneriai įteikė ir pačiam merui. „Tauragės žinių“ duomenimis, krepšinio aistruoliui S. Mičiuliui įteikti bilietai į „Žalgirio“ rungtynes.

11 naujų

Nuotrauka

Naujoji Taryba iškilmingai prisieks kitą savaitę vyksiančiame posėdyje, joje 11 narių bus naujai išrinkti politikai. Primename, jog kovo mėnesį išrinktą tarybą sudaro: liberalai – meras Dovydas Kaminskas, Sigitas Mičiulis, Modestas Petraitis, Darius Stankus, Rima Bandzinaitė-Latožienė, Eglė Ramanauskaitė, Linas Janušonis; „valstiečiai“ – Virginija Eičienė, Kęstutis Balašaitis, Jolanta Skrodenienė; konservatoriai – Giedrė Stulginskienė, Tomas Alijošius, Raimondas Matemaitis; socialdemokratai – Darius Petrošius, Pranas Petrošius, Rita Grigalienė, Matas Petraitis, Efrema Bitinienė, Viktoras Kovšovas, Vaclovas Karbauskis, Stasys Lapė; „nepartiniai“ – Vidas Bičkus, Robertas Piečia, Eugenijus Margis, Sigitas Kancevyčius.

Tarybos narių kėdėse nebeišvysime kadenciją baigusių ir balandžio 24 dieną įgaliojimų neteksiančių: Arūno Beišio, Algirdo Mosėjaus, Silverijaus Statkaus, Kęstučio Petkaus, Reginos Rimkienės, Dariaus Bredelio, Tomo Raulinavičiaus, Ivetos Skurvydienės, Juozo Kniukštos, Tomo Arvasevičiaus, Vilmanto Liorančo. Tiesa, pastarasis Tarybos mandatą dar gali gauti tuo atveju, jei administracijos direktoriumi bus patvirtintas Modestas Petraitis. Iš kadenciją baigiančių Tarybos narių į politinio pasitikėjimo postą – administracijos direktoriaus pavaduotojus taip pat siūlomas Tomas Raulinavičius. Politinio pasitikėjimo komandą po balandžio 24 dieną vyksiančio „įšventinimo“ rinksis naujasis meras Dovydas Kaminskas.

Nuotrauka

 

Nuotrauka
Autobusu stotis
Įkelta:
prieš 9 valandas
Šiemet Tauragėje planuojama atnaujinti ir išplėsti miesto ir priemiesčio autobusų maršrutų ir stotelių tinklą. Kiekvienam autobuso maršrutui ketinama priskirti tam tikrą spalvą. Toks maršrutų žymėjimas būtinas kuo paprastesniam informacijos pateikimui autobusų stotelių švieslentėse, kurias mieste tikimasi įrengti jau šį rudenį. Gyventojų prašoma atkreipti dėmesį, ar toks maršrutų suskirstymas juos tenkina.
Nuotrauka
Savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Sausio 19 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas pradėjo eiti Rūta Stasytienė.
Nuotrauka
vėliava
Įkelta:
prieš 1 dieną
Prie tilto per Jūrą jau netrukus iškils net 30 m aukščio stiebas, ant kurio suplevėsuos Lietuvos vėliava. Tai dar vienas gražus projektas Tauragei, prie kurio jau dirba grupė savivaldybės specialistų.
Nuotrauka
Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai
Įkelta:
prieš 1 dieną
2017 m. buvusio „Šaltinėlio“ patalpose įsikūrę Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai tarp tauragiškių išpopuliarėjo dėl galimybės pasinaudoti nemokamomis psichologo konsultacijomis. Nuo kito mėnesio prie jau dirbančių trijų psichologių prisijungia psichologė iš Šilalės Alma Žiauberienė.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-18
Sudėtingesnės eismo sąlygos dėl snygio išlieka vakarinėje šalies dalyje. Tauragės gatvėse, nors dirba kelius valanti technika, eismo sąlygos sudėtingos.
Nuotrauka
Koliažas
Įkelta:
2021-01-18
Rugsėjį per visą šalį nuskambėjusi nelegalių šunų daugyklų istorija nesibaigia. Vyksta ikiteisminis tyrimas dėl Gaurės gatvėje aptiktos nelegalios daugyklos, iš kurios paimti šunys buvo nualinti nuolatinio kergimo. Meldiklaukio kaime (Lauksargių sen.) aptiktos nelegalios daugyklos byla jau perduota Tauragės apylinkės teismui. O gyvūnų globos organizacijų savanoriai teigia, jog kova prieš šunų nepriežiūrą ir nelegalias šunų daugyklas dar nebaigta, priešingai, ji tik prasideda – šalyje fiksuojamos brangių veislių šunų vagystės.
Nuotrauka
Milgaudziai
Įkelta:
2021-01-18
Savaitės pradžioje šaltis palaipsniui švelnės, nors naktimis temperatūra dar daug kur kris iki –20 laipsnių, visgi, taip šalta, kaip savaitgalį jau nebus. Antroje savaitės pusėje sulauksime ryškesnių pokyčių – plūstels šiluma. 
Nuotrauka
saligatviai
Įkelta:
2021-01-18
Praėjusios savaitės pabaigoje gausiai pasnigus, o vėliau šalį ėmus kaustyti šalčiams kai kurių gatvių šaligatviai buvo užversti sniegu ar sušalusio sniego sankaupomis. Redakcija penktadienį sulaukė Jovarų gyventojo skambučio. Vyras teigė, jog dalies Jovarų šaligatviai nenuvalyti, klausė, ar seniūnija rengiasi juos valyti, o gal tai gyventojų darbas.
Nuotrauka
savivaldybe
Įkelta:
2021-01-18
Nuosavo būsto problema aktuali išlieka visoje Lietuvoje: ne visos jaunos šeimos dėl mažų pajamų gali tikėtis banko paskolos įsigyti būstą, kitiems nepavyksta sutaupyti lėšų būstui įsigyti, tad tenka jį nuomotis. Tačiau ką daryti, jeigu vos suduri galą su galu, o sumokėjus nuomą vargiai lieka pragyvenimui? Tam šalies savivaldybės perka ir už daug mažesnę nei rinkos kaina nuomoja nepasiturintiems gyventojams socialinius būstus. Tačiau juos gauti pretenduojančiųjų eilės skaičiuojamos šimtais.
Nuotrauka
snygis
Įkelta:
2021-01-16
Lietuvos automobilių kelių direkcija praneša, jog sudėtingiausios eismo sąlygos išlieka vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje, čia dėl buvusio ar besitęsiančio snygio valstybinės reikšmės kelių dangos yra padengtos puraus arba prispausto sniego sluoksniu, daugelyje vietų provėžotos, slidžios.
Nuotrauka
rogutes
Įkelta:
2021-01-15
Savaitgalį pasnigus tauragiškiai suskubo į parduotuves pirkti rogučių. Deja, ne visur jų įsigyti pavyks. O ten, kur jų yra, šios paklausios prekės kaina  siekia ir 50 eurų.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2021-01-14
Kad šiais laikais galima apsipirkti neišeinant iš namų – ne naujiena. Internetinė prekyba ypač pagyvėjo užklupus pandemijai – saugodami sveikatą, žmonės vis dažniau apsiperka  internetu. Vis dėlto iki šiol tai daugiausia buvo prekybos milžinų kovos laukas. Tačiau imtis ryžtingų sprendimų gyvenimas verčia ir smulkiuosius prekybininkus: drąsiausieji irgi jau kelia koją į internetą: internetinę parduotuvę atidarė du mažas maisto krautuvėles turinti verslininkė, o prekiaujantieji drabužiais, pristatydami savo prekes, rengia gyvas vaizdo transliacijas.
Nuotrauka
upė Jūra.
Įkelta:
2021-01-14
Nuo ketvirtadienio į Lietuvą plūs arktinis šaltis. Nors dieną temperatūros dar nebus itin žemos, tačiau vakarėjant termometrų stulpeliai sparčiai kris žemyn. Penktadienio dieną šalčio jau bus dvigubai daugiau, o naktį temperatūra priartės prie –20 laipsnių. Savaitgalį stingdantis šaltis tik stiprės, naktimis bus apie –25 laipsnius, vietomis ir daugiau.  
Nuotrauka
kelias
Įkelta:
2021-01-14
Neseniai Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) pasidalijo informacija apie šalyje planuojamus įrengti greičio matavimo įrenginius. Tauragės prieigose, ruože nuo Papušynės kaimo iki Mažonų, planuojama įrengti vidutinio greičio kontrolės ruožą.
Nuotrauka
poliklinika
Įkelta:
2021-01-14
Šiandien Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centrą pasiekė 72 vakcinos nuo COVID-19, artėjantį pirmadienį – dar 180. Kaip „Tauragės žinioms“ teigė Donatas Petrošius, Tauragės PSPC direktorius, pirmiausia bus skiepijami slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių darbuotojai.
Nuotrauka
namas
Įkelta:
2021-01-13
Praėjusios Kalėdos dešimčiai Adakavo socialinių paslaugų namų gyventojų atnešė patį tikriausią stebuklą – jie įsikūrė naujutėlaičiuose, specialiai jiems pastatytuose grupinio gyvenimo namuose. Po daugybės įstaigoje praleistų metų pagaliau jie džiaugiasi ramybe ir mokosi savarankiškumo. Namas Norkaičiuose pastatytas įgyvendinant globos namų institucinę pertvarką. Tai jau antras toks namas Tauragėje, o netrukus bus pradėti statyti dar du tokie namai Skaudvilėje, vėliau dar du – Tauragėje.
Nuotrauka
rukymas
Įkelta:
2021-01-13
Nuo šių metų įsigaliojo pernai seimo įteisintas draudimas rūkyti balkonuose, kai tam prieštarauja bent vienas daugiabučio gyventojas.
Nuotrauka
ugniagesių cisterna
Įkelta:
2021-01-13
Vakar, apie 19.50 val., Pajūralio kaime (Šilalės r.) kilus gaisrui sudegė tuo metu savo lovoje buvusi 80 m. senjora.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-12
Antradienį šalį pasiekusi pūga ir snygis sukėlė sumaištį Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje. Pranešama apie eismo įvykius, ekstremalias sąlygas. Kelininkai barsto kelius, bet sako, kad esant tokioms oro sąlygoms jų darbas didelės naudos neduoda.
Nuotrauka
Vytauto Butkaus nuotraukos
Vytauto Butkaus nuotraukos
Įkelta:
2021-01-12
Sausio 13-osios istorija – tai įvykiai, kuriuos patyrė dabar gyvenanti, kurianti šalies karta. Sausio įvykiai, taip staiga ir netikėtai sukrėtę visuomenę, įrėžė gilų randą Lietuvos žmonių širdyse. Tiems, kuriems likimas lėmė juos išgyventi, to nepamirš niekada. Žmonės, ištisomis paromis nemiegoję, sušalę, kantriai saugojo neseniai iškovotą Laisvę. Tai buvo ypatingo susikaupimo ir vienybės laikotarpis. Tauragiškis Seimo narys Romualdas Vaitkus, tuomet Žemės ūkio akademijos studentas, kartu su bendramoksliais, tarp kurių buvo ir jo žmona Edita, tomis rūsčiomis sausio dienomis saugojęs Juragių retransliacijos stotį, sako, kad tų dienų prisiminimai ir dabar kelia jaudulį.