2020 Gegužės 29 d.
Penktadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Regioninės kultūros tarybos konferencija: iššūkiai ir galimybės

  • Įkelta: 2019-02-11

Kokios projektų finansavimo galimybės, kaip juos pateikti Kultūros tarybai, kokia yra kultūrinių renginių statistika, kokie siūlymai – tokius ir daug kitų klausimų analizavo į konferenciją Tauragės pilies menėse susirinkę daugiau nei 70 Tauragės apskrities kultūros centrų, bibliotekų, muziejų, nevyriausybinių organizacijų specialistų. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ pilies menėse surengta Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos (RKT) konferencija – pirmoji tokia šalyje, o jos organizatoriai – labai aktyvią veiklą pradėjusi Tauragės apskrities regioninė kultūros taryba. Ne tik jos nariai, bet ir gausiai susirinkusi regiono kultūros bendruomenė klausė įdomių pranešimų, diskutavo apie kuriamą regiono kultūros strategiją. 

Konferencijos dalyvius pasveikino Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. Konferencijoje dalyvavo ir Jurbarko bei Pagėgių merai. Jie teigė, kad kultūros darbas, jo finansavimas – viena svarbiausių savivaldos darbo sričių. Ji glaudžiai susijusi su kitomis gyvenimo sritimis, ir finansavimas jai reikalingas adekvatus. Merai vieningai teigė, kad Lietuvos kultūros tarybos dėmesys regionams turi būti kiek didesnis. Geras kultūros finansavimas turi pasiekti regionus, neapsiriboti didžiaisiais miestais.
Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos konferenciją vedusi jos narė Rima Bandzinaitė-Latožienė pristatė Lietuvos kultūros tarybos (LKT) pirmininkę Dainą Urbanavičienę, kuri papasakojo apie tarybos veiklą, jos kryptis ir prioritetus. Pranešimą apie kultūros statistiką skaitė LKT Stebėsenos ir analizės skyriaus koordinatorė Kristina Mažeikaitė, apie tolygios kultūrinės raidos programą pasakojo LKT Kultūros ir meno skyriaus projektų administratorė Rita Obukaitė. Apie savivaldybės indėlį ir dėmesį kultūrai papasakojo Tauragės rajono savivaldybės vicemerė Virginija Eičienė. Pagėgių kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė skaitė pranešimą „Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos ID“.

Tauragės muziejaus direktorius Romualdas Vaitkus skaitė pranešimą „Link šiuolaikiško muziejaus: Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ veiklos viešinimas“. Jis papasakojo, kaip muziejuje vyksta edukacijos, pasidalijo sukaupta projektinės veiklos patirtimi. R. Vaitkus apžvelgė sklaidos kanalų – oficialios muziejaus internetinės svetainės, socialinių tinklų, kelionių portalo „Tripadvisor“ įtaką potencialiems muziejaus lankytojams, papasakojo apie bendradarbiavimą su vietine žiniasklaida. Socialinio tinklo „Facebook“ sekėjų skaičius, pasak direktoriaus, išaugo nuo 36 proc. (2016 m.) iki 64 proc. (2018 m.), internetinės svetainės lankytojų skaičius – nuo 37 iki 73 proc. tačiau susiduriama ir su problemomis – biudžeto, skirto veiklos viešinimui ir sklaidai stygiumi, vis sunkesniu tikslinės vartotojų grupės sudominimu, mažu žiniasklaidos, internetinių dienraščių ir kitų sklaidos kanalų dėmesiu regionams, mažu grįžtamuoju ryšiu. Išeitis, pasak R. Vaitkaus, – rašant projektus įtraukti projektų viešinimo išlaidas, žiniasklaidai, dienraščiams siųsti struktūrizuotus pranešimus, patraukliai pateikti informaciją lankytojams. Apibendrindamas muziejaus direktorius pabrėžė, kad viešųjų ryšių vystymas yra neatsiejama šiuolaikinio muziejaus darbo dalis.

VšĮ „Meno avilys“ projektų vadovės Ona Kotryna Dikavičiūtė ir Dovilė Alėbaitė pristatė kultūrinius-edukacinius projektus „Dideli maži ekranai“ ir „Kino stovykla“.

Po konferencijos vyko atvira Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos diskusija, į kurią įsitraukė ir auditorija. Buvo garsiai įvardijami iššūkiai, su kuriais susiduria Jurbarko, Pagėgių, Šilalės bei Tauragės kultūros centrai, muziejai ir kt. Kartu buvo ieškoma išeičių, galimų sprendimų, dalijamasi gerąją praktika, diskutuojama apie kuriamą Tauragės regiono kultūros strategiją, poreikius, galimybes ir regiono bendradarbiavimą. Pateikta įvairių pasiūlymų, pvz., kad reiktų atgaivinti Tauragės apskrities dainų šventes ir kt. LKT pirmininkė D. Urbanavičienė pastebėjo, kad tokia konferencija Lietuvoje suorganizuota pirmą kartą, ir tai parodo Tauragės regioninės tarybos veiklumą, organizuotumą, o pasak pirmininkės, dėmesys į regionų kultūrą tikrai bus kreipiamas didesnis, nes tokios konferencijos atskleidžia tikrąją padėtį, padeda įvertinti ir suprasti finansinius poreikius. Konferencijos dalyviai teigė, kad tokie susitikimai padeda pajusti visos Lietuvos kultūros paletę, pulsą ir neatsilikti nuo gyvenimo, moko, kaip sėkmingiau pateikti projektus, kad būtų gautas finansavimas ir t.t.

Paprašyta apžvelgti, kaip pavyko pirmoji Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos konferencija, ją surengusi R. Bandzinaitė-Latožienė papasakojo, kad siekiant mažinti regionų konkurenciją su didžiaisiais miestais ir skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, užtikrinti kultūrinės įvairovės pasiūlą visoje Lietuvoje buvo sukurtas „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis“. Pagal jį nuo šiol kultūros projektų finansavimą skirsto iš regionų atstovų sudarytos Regioninės kultūros tarybos.

– Tauragės regiono kultūros taryba jau apsvarstė pateiktus kultūros ir meno projektus ir pateikė jų sąrašą tvirtinti kultūros ministrui. Bet tuo jų darbas nesibaigia – kiekviena regiono taryba rengs savo regiono 2020–2022 metų kultūros planus bei formuos prioritetus. Nieko nelaukdami Tauragės regiono kultūros tarybos nariai surengė susitikimus su kultūros įstaigų atstovais, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių nariais, kad išklausytų problemas, atsakytų į rūpimus klausimus. Po susitikimų atskiruose miestuose ir surengta ši konferencija. Suvažiavo išties gausus kultūrininkų būrys iš viso regiono, vos tilpo pilies menių salėje. Išklausę pranešimus konferencijos dalyviai apsikeitė nuomonėmis, kokį kūrybinį ir kultūrinį potencialą turi Tauragės regionas, ar pavyks susitarti dėl bendrų prioritetų ir kaip surasti sąlyčio taškus Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Pagėgių kultūrininkams. Vyravo vieninga nuomonė, kad tokio susitikimo reikėjo, ir toliau siūloma diskutuoti kultūros įstaigose, NVO organizacijose, bendruomenėse. Tikimasi glaudaus bendradarbiavimo su regiono kultūros tarybos nariais, kurie laukia pasiūlymų dėl krašto prioritetų rengimo iš kultūros bendruomenės. Po konferencijos vyko uždaras Tauragės regiono kultūros tarybos posėdis, – sakė ji.

Sakoma, kad tarp visų žuvų yra tik viena žuvelė, kurią visi atpažintų net nematydami. Tai stinta. Jos kvapas, primenantis agurkus, yra tarsi vizitinė kortelė, be to, ją galima laikyti pačiu pirmuoju artėjančio pavasario pranašu. Agurkais jau pakvimpa tai vienoje, tai kitoje Tauragės vietoje. Tiesa, stintų kainos gali ir šokiruoti.

Tauragės rajono savivaldybės kandidatai į merus ir tarybas prieš kovo 3-osios rinkimus dalyvaus atviruose debatuose. Pirmieji vyks vasario 22 dieną Bendruomenių namuose, antrieji – Tauragės kabelinėje televizijoje.

Vasario 6-ąją įvyko konkursai į dviejų Tauragės ugdymo įstaigų: lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei „Versmės“ gimnazijos vadovų pareigas. Iš trijų pretendentų vadovauti „Ąžuoliukui“ geriausiai pasirodė buvusi Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė, už nugaros antrą kartą palikusi šiuo metu Pagramančio pagrindinei mokyklai vadovaujantį Zigmą Mozuraitį. Šie du vadovai jau buvo susirungę dėl Tarailių progimnazijos direktoriaus kėdės, tačiau konkurentą aplenkusi V. Paulauskienė tuokart vadovauti mokyklai negalėjo. Koją pakišo atleidimas iš ankstesnės darbovietės dėl pažeidimų – taryba apsisprendė neleisti jai eiti vadovės pareigų. „Versmės“ vadovo konkursas staigmenų nepateikė – direktore taps dabartinė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Pukelienė, konkurentų neturėjusi.

Tauragėje stinga ugdymo įstaigų vadovų. Šiandien įvykęs konkursas tą stygių sumažino dviem – „Ąžuoliuko“ lopšeliui-darželiui „Versmės“ gimnazijai vadovai išrinkti.

Tauragėje stinga ugdymo įstaigų vadovų. Šiuo metu jų neturi „Ąžuoliuko“, „Žvaigždutės“ darželiai, „Versmės“ gimnazija. Šiandien turėtų įvykti du konkursai – „Ąžuoliuko“ ir „Versmės“ direktorių pareigoms eiti, o „Žvaigždutės“, ko gero, laukia kitoks likimas – šį darželį svarstoma prijungti prie netoliese esančio kito darželio – „Kodėlčiaus“.