2020 Rugsėjo 26 d.
Šeštadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba – jau istorija

  • Įkelta: 2019-01-10

Paskutinė praėjusių metų diena tapo paskutine Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gyvavimo diena. Valdybos, kaip juridinio asmens, veikla iškilmingai uždaryta, Tauragės apskrities vėliavą pakeitė Tauragės miesto vėliava. Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prijungta prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, o jos vadovai vidaus tarnybos pulkininkai Mindaugas Mikutavičius ir Gražvydas Mileris atsisveikino su tarnyba.

Reorganizuota priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Į Tauragės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą gruodžio 31 dieną susirinko daug svečių su dovanomis ir gėlėmis. Perskaitytas 2018 m. birželio 20 d. LR Vyriausybės priimtas nutarimas Nr. 587 dėl sutikimo reorganizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžias įstaigas. Šiuo nutarimu Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba reorganizuota jungimosi būdu, t. y., prijungta prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, kuriam pereina reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos.

Nuo šiol tarnyba vadinasi Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Nebelieka administravimo funkcijos – visi įsakymai iš departamento eis per Klaipėdą, visa priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūra tampa vienu judidiniu asmeniu. Stambesniems centrams – Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių – departamentas direktorius paves kai kurias administravimo funkcijas, tarnybos finansavimas eis iš departamento.    

Pareigūnams sustojus iškilmingai rikiuotei ir skambant Lietuvos Respublikos himnui, Tauragės apskrities vėliava nuleista, o vietoj jos pakelta Tauragės miesto vėliava.

Sveikinimų lavina

Pareigūnams ir svečiams sugužėjus į aktų salę, renginys pradėtas trumpu filmuku, atskleidžiančiu ugniagesių kasdienybę.

Pasak M. Mikutavičiaus, numatoma, kad tarnybai vadovaus Parengties užtikrinimo skyriaus viršininkas Aretas Ežerskis. Nors oficialaus įsakymo dar nebuvo gauta, tarnybos vėliava perduota jam.

– Tikiuosi, kad šitą simbolį atiduodu į patikimas, rimtas, atsakingas rankas. Tauragė bus saugi, ir ne tik Tauragė, bet ir visa Lietuva, – sakė jis.

Pirmiausia pulkininkas M. Mikutavičius nuoširdžiai padėkojo savo komandai, visiems skyriams, Šilalės, Pagėgių, Jurbarko tarnybų kolektyvams už bendrą darbą, linkėdamas sėkmingai jį tęsti, būti tais, kurie visada kvalifikuotai ir operatyviai ateina žmonėms į pagalbą ištikus nelaimei. Atsidėkodamas darbuotojams, jis įteikė ir atminimo dovanos.

Atsisveikinimo dovanas valdybos vadovui teikė ir svečiai: Seimo narė Aušrinė Norkienė, Vyriausybės atstovė Tauragės apskričiai Irena Ričkuvienė, kuri neslėpė atsisveikinanti su skaudančia širdimi, nes prieš dvejus metus iškelta apskrities vėliava dabar nuleista, bet teigė tikinti, kad visi pokyčiai – į gera. Padėką valdybos viršininkui  įteikė ir rajono meras Sigitas Mičiulis su administracijos direktoriumi Modestu Petraičiu.

– Kiekviena permaina būna skausminga, bet šita permaina, tikiuosi, atneš gero, – sakė meras. –  Pasitikėjimas ugniagesiais neveltui yra pats aukščiausias. Ačiū jums už užgesintus gaisrus, už išgelbėtas gyvybes, už nesugadintą paskutinę miesto šventę, kai buvo net 15 gaisrų, o du iš jų – durpyne. Jei jie nebūtų užgesinti, šventės nebūtų buvę.

S. Mičiulis įteikė M. Mikutavičiui simbolinį angelą ir savivaldybės padėką.

Šiltų ir nuoširdžių padėkos ir atsisveikinimo žodžių valdybos viršininkas ir jo pavaduotojas išgirdo kolegų, kitų statutinių tarnybų – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, kariuomenės, šaulių atstovų, Šilalės rajono mero Jono Gudausko, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktoriaus Romualdo Vaitkaus.  

Tarnybą palieka su ramiomis mintimis

Po reorganizacijų vadovams dažniausiai tenka priimti kardinalius sprendimus, keisti gyvenimo būdą. Ne išimtis ir šis kartas – 36 metus dirbęs pulkininkas M. Mikutavičius išeina į užtarnautą poilsį. Paklaustas, su kokiomis mintimis palieka tarnybą, jis atsakė:

– Ramiomis. Palieku gerose rankose. Pareigūnai paruošti, aprūpinti, sudarytos geros darbo sąlygos. Manau, kad jie vykdys savo pareigas kaip priklauso.

Paklaustas, ką ketina veikti palikęs tarnybą, pulkininkas nedaugžodžiavo:

– Kol kas ilsėsiuos, o paskui žiūrėsiu. Yra visokių minčių, bet jų dabar neatskleisiu. Šiaip  ar taip, gyvenimas nesustoja.

Šiek tiek istorijos

Atsisveikindamas valdybos viršininkas daugeliui sveikinusiųjų įteikė su kolegomis surašytą Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2008–2018 metų veiklos istoriją, kurioje – visi dešimtmečio įvykiai, daugybė nuotraukų, o jose – ne tik darbo, bet ir laisvalaikio akimirkos iš ugniagesių varžybų, pratybų, renginių.

2008 m. balandžio 1 d. Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba buvo pervardinta į Tauragės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Keitėsi ir kitų tarnybų, komandų, grupių, skyrių pavadinimai, pareigybės. Reorganizuotos Šilalės ir Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT), jas prijungiant prie valdybos.

Valdybos pastatas buvo rekonstruojamas daug kartų, statomos papildomos patalpos prie senojo pastato, 2004–2006 m. pakeisti visi mediniai langai į plastikinius, 2013 m. pakeista pastato asbestinio šiferio stogo danga į profiliuotos skardos dangą ir apšiltintas perdengimas. 2014–2015 m. buvo baigti dalinės rekonstrukcijos darbai – sumontuoti pakeliami garažo vartai, pakeista elektros instaliacija, renovuota šildymo sistema, sutvarkytos tarnybinės ir buitinės patalpos, suremontuoti gaisrinių automobilių garažai, įrengta automobilių išmetamųjų dujų sistema. 2016–2017 m. apšiltintos pastato išorinės sienos ir cokolinė dalis, taikant vėdinamąją termoizoliacinę fasadų šiltinimo sistemą, išorinei apdailai naudotos akmens masės plytelės. Įrengta žaibosauga, teritorijos ir statinio apšvietimas, vėliavų stovai bei pastogė tarnybiniams automobiliams, sumontuotos vaizdo kameros.

Valdyba vykdė gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus: užtikrino padalinių nuolatinę parengtį, organizavo atitinkamo lygio operacinį vadovavimą ir operatyvinio incidento likvidavimo štabo sudarymą, gesino gaisrus ir vykdė gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir kitų nelaimių vietose, likvidavo cheminių ir radiacinių incidentų padarinius, atliko gelbėjimo darbus ir teikė pagalbą nukentėjusiems vandenyje ir kt.; dalyvavo įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais (teikia informaciją departamentui apie ekstremalius įvykius ir situacijas, reagavimo ir padarinių likvidavimo eigą, dalyvavo rengiant ir derino savivaldybių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, dalyvavo Tauragės apskrityje esančių rajonų savivaldybių ekstremalių situacijų valdymo centrų veikloje ir t.t.); vykdė gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją (organizavo ir vykdė valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, atliko ikiteisminį tyrimą, vykdė korupcijos prevenciją, informavo visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais ir kt.).

Istorijoje pateikiama dešimtmečio gaisrų ir gelbėjimo darbų statistika. Per dešimtmetį daugiausia gaisrų kilo 2009-aisiais – 618, užtat gelbėjimo darbų tais metais atlikta mažiausiai – 249. Palaipsniui gaisrų mažėjo – mažiausiai jų būta 2016-aisiais – 298, gaisrų tais metais būta 465. 2018-aisiais gelbėjimo darbų atlikta 463, į gaistus teko važiuoti 382 kartus.  Tragiškiausių per dešimtmetį būta 2009-ųjų – tais metais gaisruose žuvo 12 žmonių. Pernai gaisrai nusinešė 4 žmonių gyvybes.

Valdyboje iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtinti 176,5 etato (pagal darbo sutartį – 11,5, valstybės karjeros tarnautojai  – 6,statutiniai pareigūnai – 159). Tauragės APGV – 73 etatai, Pagėgių PGT – 21,5, Šilalės PGT – 40,5, Jurbarko PGT – 41,5 etato.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą Tauragės APGV nuo 2019 01 01 pervardinama į Tauragės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą prijungimo būdu prijungiant ją prie departamento struktūros (kaip vieno juridinio asmens). Jurbarko PGT prijungiama prie departamento Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, o Tauragės, Šilalės ir Pagėgių PGT – prie departamento Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos.

Trečiadienį priešpiet prie Tauragėje esančio banko „Luminor“ (buvusio DNB) pastato sukinėjosi vyriškis, ant kaklo pasikabinęs plakatą su užrašu: „DNB-Luminor aferistai grąžinkit ką pavogėt“.

Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujuosius metus pradeda su puikiais išpardavimo pasiūlymais. Šįkart jie skirti telefonams – dabar juos operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt galima įsigyti ypač patraukliomis sąlygomis.

Sausio 1-oji Enaros ir Vyto šeimoje nuo šiol bus ne tik Naujųjų metų šventė. Šią dieną pasaulį išvydo trečiasis jų vaikas – mergaitė, kuriai duotas Gretos vardas. Nuo šiol Mikučiai – daugiavaikiai tėvai. Buvusio kriminalinės policijos pareigūno ir pardavėjos šeimoje krykštaus trys vaikai – naujagimė, trylikametis Deividas ir dvejų Skaistė. Tačiau pasidžiaugti naujagime dukryte tėčiui ilgai neteks – kad uždirbtų duonai, buvęs pareigūnas netrukus išvyks į reisą.

Kaip ir kasmet, sausio 25–27 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, vyks Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“. Parodos tema – potyrių turizmas, nes šiandieninis keliautojas tradicinius traukos objektus, poilsio formas keičia į autentiškus maršrutus ir perka ne turizmo produktą, o unikalią emocinę patirtį.

Garsieji krepšinio aistruoliai broliai Nauris ir Normundas Maciai savaitgalį lankėsi Tauragėje. Aplankę iš JAV sugrįžusį tauragiškį Darių Baranauską, jie nusprendė susipažinti šio miesto klebonu Mariumi Venskumi ir meru Sigitu Mičiuliu.

Iki savivaldybių tarybų rinkimų liko 54 dienos, politinė kampanija įsibėgėja visu pajėgumu. Gruodžio 28-oji buvo paskutinė diena, kai partijos, kandidatų sąrašai ir savarankiškai išsikėlę kandidatai galėjo pateikti rinkimų komisijai pareiškinius dokumentus. Kitas etapas – parašų rinkimas. Vos prasidėjus parašų rinkimo vajui redakcija jau gavo nusiskundimą dėl įkyraus agitavimo pasirašyti už vieną iš kandidatų. Tauragės apygardos rinkimų komisija grūmoja pirštu – parašų rinkimas turi būti vykdomas etiškai, nepažeidžiant rinkėjų teisės į privatumą ir asmens duomenų saugumo.

Šią savaitę žiema pademonstruos savo charakterį: kasdien palaipsniui į šalį brausis vis didesnis šaltis, dažniau kris žiemiški krituliai – sniegas. Savaitei baigiantis šalčio gniaužtai taip sustiprės, kad vietomis temperatūra nukris iki –20 laipsnių. Tačiau labai greitai atkeliaus pokyčiai.   

Sausio 5-ąją Tauragę apskriejo žinia, kad mirė Mamertina Balserytė – žinoma masinių renginių režisierė, scenaristė, šokių vadovė, įvairių klubų steigėja ir organizatorė.

Nuo sausio 1-osios startavusi mokesčių reforma apskaitininkus paplušėti privertė jau gruodžio pabaigoje. Kad netektų paskutinio metų mėnesio atlyginimų skaičiuoti pagal naują tvarką, algas dauguma darbdavių išmokėjo dar iki Naujųjų. Nuo sausio mėnesio darbuotojas savo algalapyje aiškiai matys, kokią dalį jo darbo užmokesčio atsiriekia valstybė, nes darbdavio ir darbuotojo įmokos konsoliduojamos ir nuskaitomos nuo darbuotojo algos „ant popieriaus“. Kaupti ar nebekaupti senatvės pensijai privačiuose fonduose, gyventojams tikras galvosūkis. Nes nuo to priklausys, ar didės ir kiek didės atlyginimas „į rankas“.

Sausio 1-oji Enaros ir Vyto šeimoje nuo šiol bus ne tik Naujųjų metų šventė. Šią dieną pasaulį išvydo trečiasis jų vaikas – mergaitė, kuriai duotas Gretos vardas. Nuo šiol Mikučiai – daugiavaikiai tėvai. Buvusio kriminalinės policijos pareigūno ir pardavėjos šeimoje krykštaus trys vaikai – naujagimė, trylikametis Deividas ir dvejų Skaistė. Tačiau pasidžiaugti naujagime dukryte tėčiui ilgai neteks – kad uždirbtų duonai, buvęs pareigūnas netrukus išvyks į reisą.

Laisvės kovotojų keliais
  • Įkelta: 2019-01-03

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai savanoriai, dalyvaudami integruoto ugdymo projekte „Laisvės kovotojų keliais“, skirto Adolfo Ramanausko–Vanago metams paminėti,  per istorijos, geografijos pamokas išsiaiškino Tauragės apylinkėse veikusias partizanų rinktines, būrius, jų vadus, esamus paminklus ir lankytinas vietas, mokėsi sudaryti maršruto žemėlapius.

Prieš pat Naujuosius neseniai duris atvėrusiose Tauragės pilies menėse susitiko tie, kurie mūsų miestą vadina savu, nors gyvena kitur – kitame Lietuvos mieste ar net kitoje šalyje. Šventėms sugrįžę į gimtąjį miestą, jie susirinko į kalėdinį globalių tauragiškių susitikimą pasidalinti mintimis, padiskutuoti.

Antroje savaitės pusėje viena sniego banga keis kitą, vyraus smarkokas vėjas, tad vietomis pustys, kils nedidelės pūgos. Penktadienį šalčio gniaužtai sustiprės, tačiau šeštadienį jie ir vėl atlėgs, temperatūra kils aukščiau, visgi tai truks neilgai, nes sekmadienį į šalį vėl sugrįš didesnis šaltis. Tad artimiausiomis dienomis šalyje vyraus žiemiški orai.

Regionų krepšinio lygoje (RKL) rungtyniaujanti „Fortūna-Agava“ pradės reguliariojo sezono antrojo rato varžybas. Banguotai rungtyniavusi Tauragės ekipa prieš šventes į savo gretas susigražino traumą patyrusį komandos lyderį Igną Juškevičių.

Priimti, kad ir laikinai, svetimą, dažniausiai gyvenimo jau traumuotą vaiką į savo namus – nemenkas iššūkis. Tam pasiryžtų tikrai ne kiekvienas, o ir pasiryžęs ne kiekvienas susidorotų su rūpesčiais ir klausimais, kurių kyla daugybė, ir juos spręsti reikia čia ir dabar. Kad palengvintų budinčių globotojų naštą, Tauragės, Šilalės ir Jurbarko savivaldybės bendrai dalyvauja įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Laikrodžiai jau skaičiuoja paskutines nueinančių, 2018-ųjų metų minutes. Žengiant į Naujuosius metus su nekantrumu laukiame, ką jie atneš, taigi, savotiškai tikimės pokyčių. Kad pasikeis ne tik data, su kuria pradėsime kasdienius darbus, bet ir kažkas neapčiuopiamo mumyse pačiuose. Ir, be abejo, tikimės, pokyčio į gera.

Artėjant rinkimams pareigas palieka mero patarėjas Artūras Fetingis. „Tauragės žinių“ duomenimis, mero komandoje šiandien jis dirba paskutinę dieną.

​Už 4 dienų pasitiksime Naujuosius, 2019-uosius metus. Astrologai juos žada ramius, tačiau kokie jie bus tauragiškiams, sužinosime tik metų pabaigoje. „Tauragės žinios“ kasmet rengia metų apžvalgą, į kurią patenka daugiausiai dėmesio sulaukę mūsų krašto žmonės ir įvykiai. Vieni jų pilni džiugesio, antri – liūdesio, treti verčia ironiškai šypsotis pasitinkant 2019-iuosius, Kiaulės metus.

Nuo Naujųjų keičiasi eismas Martyno Mažvydo gatvėje. Nuo sausio 2-osios bus įrengti atitinkami kelio eismo ženklai, kurie važiuojantiems M. Mažvydo gatve nebesuteiks pirmumo teisės. Tokį sprendimą, remdamasi gyventojų pageidavimu, priėmė Tauragės rajono savivaldybės Saugaus eismo komisija.

Antroje savaitės pusėje plūstelėjusi šiluma ir skystesnio pavidalo krituliai naikins baltą žiemos peizažą. Kils daugybė pavojų keliuose, tad atsargumas tikrai pravers. Iki kitos savaitės pradžios šalyje vyraus gerokai švelnesni ir drėgnesni orai.

Tauragės vizitinė kortelė – pilis. Jos bokštai, pastatai, erdvės – praeities liudininkai, išlikę ne kartą griautoje ir niokotoje Tauragėje. Pilies komplekse įgyvendinama keletas projektų. Vienas iš jų užbaigtas – pilies menių pritaikymas visuomenės poreikiams. Praėjusią savaitę į menių atidarymą sukviesti miestiečiai ir projekto įgyvendintojai, valdžios atstovai, naujai įrengtas erdves pašventino katalikų ir evangelikų liuteronų kunigai. Tauragės pilies menių atidarymą vedė aktorė Virginija Kochanskytė, atskleidusi daugybę esamų ir galimų sąsajų su siena kaip valstybės riba (mes nuo seno gyvename prie sienos), su žmonių ryšiais, jausmais. Šventinę nuotaiką kūrė dainininkės Editos Leitaitės ir pianistės Beatos Vingraitės atlikti kūriniai.

Naujųjų metų sutikimas turėtų būti viena laukiamiausių akimirkų metuose, bet dažnai ši tema tampa tikru galvos skausmu. Juk sakoma – kaip sutiksi Naujuosius metus, tokie jie ir bus. Vieni renkasi komfortišką ir jaukią šventę namuose, artimųjų apsuptyje, kiti – kelionę su draugais ar nutrūktgalvišką vakarėlį mieste. Deja, įsilieti šventinį šurmulį Tauragėje, ko gero,  nepavyks – mieste nežadama jokio šurmulio. Ko gero, tradicija švęsti naujuosius kavinėse ir restoranuose nyksta – vietų, kur galima audringai ir turiningai išlydėti senuosius metus ir pasitikti Naujuosius, Tauragės rajone vos dvi. Šventinius Naujųjų metų vakarus su programa, atlikėjais ir šventinėmis vaišėmis organizuoja Tauragės rajone įsikūrusios kaimo turizmo sodybos „Požerūnų malūnas“ ir „Griežpelkiai“. Visos kitos viešojo maitinimo įstaigos arba dirbs kaip įprastą dieną, arba šventinį vakarą apskritai bus uždarytos.   

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, jog iš gyvūnų krematoriumo Zoliškių k. pavogtos betoninių šunų skulptūros. Policija ieško įvykio liudininkų.

Ankstyvą Kalėdų rytą policijos pareigūnams neblaivus už vairo įkliuvo pasienietis. Vyras uždarytas į areštinę, jam gresia baudžiamoji atsakomybė.

Laikinai Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pareigas einančio Audriaus Arcišausko teigimu, gerų rezultatų šiais metais bendrovė pasiekė dėl valdybos ir akcininkės (savivaldybės) numatytos strategijos. Vasarą investavusi į biokuro atsargas ir sukaupusi žaliavos rezervą, žiemą bendrovė gali pasidžiaugti gaminanti šilumą, kuri yra viena pigiausių Lietuvoje. A. Arcišausko tvirtinimu, 2018 metais bendrovė įgyvendino svarbius projektus, o tai – svarbus Šilumos tinklų darbuotojų komandos pasiekimas.