2020 Sausio 27 d.
Pirmadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba – jau istorija

  • Įkelta: 2019-01-10

Paskutinė praėjusių metų diena tapo paskutine Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gyvavimo diena. Valdybos, kaip juridinio asmens, veikla iškilmingai uždaryta, Tauragės apskrities vėliavą pakeitė Tauragės miesto vėliava. Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prijungta prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, o jos vadovai vidaus tarnybos pulkininkai Mindaugas Mikutavičius ir Gražvydas Mileris atsisveikino su tarnyba.

Reorganizuota priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Į Tauragės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą gruodžio 31 dieną susirinko daug svečių su dovanomis ir gėlėmis. Perskaitytas 2018 m. birželio 20 d. LR Vyriausybės priimtas nutarimas Nr. 587 dėl sutikimo reorganizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžias įstaigas. Šiuo nutarimu Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba reorganizuota jungimosi būdu, t. y., prijungta prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, kuriam pereina reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos.

Nuo šiol tarnyba vadinasi Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Nebelieka administravimo funkcijos – visi įsakymai iš departamento eis per Klaipėdą, visa priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūra tampa vienu judidiniu asmeniu. Stambesniems centrams – Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių – departamentas direktorius paves kai kurias administravimo funkcijas, tarnybos finansavimas eis iš departamento.    

Pareigūnams sustojus iškilmingai rikiuotei ir skambant Lietuvos Respublikos himnui, Tauragės apskrities vėliava nuleista, o vietoj jos pakelta Tauragės miesto vėliava.

Sveikinimų lavina

Pareigūnams ir svečiams sugužėjus į aktų salę, renginys pradėtas trumpu filmuku, atskleidžiančiu ugniagesių kasdienybę.

Pasak M. Mikutavičiaus, numatoma, kad tarnybai vadovaus Parengties užtikrinimo skyriaus viršininkas Aretas Ežerskis. Nors oficialaus įsakymo dar nebuvo gauta, tarnybos vėliava perduota jam.

– Tikiuosi, kad šitą simbolį atiduodu į patikimas, rimtas, atsakingas rankas. Tauragė bus saugi, ir ne tik Tauragė, bet ir visa Lietuva, – sakė jis.

Pirmiausia pulkininkas M. Mikutavičius nuoširdžiai padėkojo savo komandai, visiems skyriams, Šilalės, Pagėgių, Jurbarko tarnybų kolektyvams už bendrą darbą, linkėdamas sėkmingai jį tęsti, būti tais, kurie visada kvalifikuotai ir operatyviai ateina žmonėms į pagalbą ištikus nelaimei. Atsidėkodamas darbuotojams, jis įteikė ir atminimo dovanos.

Atsisveikinimo dovanas valdybos vadovui teikė ir svečiai: Seimo narė Aušrinė Norkienė, Vyriausybės atstovė Tauragės apskričiai Irena Ričkuvienė, kuri neslėpė atsisveikinanti su skaudančia širdimi, nes prieš dvejus metus iškelta apskrities vėliava dabar nuleista, bet teigė tikinti, kad visi pokyčiai – į gera. Padėką valdybos viršininkui  įteikė ir rajono meras Sigitas Mičiulis su administracijos direktoriumi Modestu Petraičiu.

– Kiekviena permaina būna skausminga, bet šita permaina, tikiuosi, atneš gero, – sakė meras. –  Pasitikėjimas ugniagesiais neveltui yra pats aukščiausias. Ačiū jums už užgesintus gaisrus, už išgelbėtas gyvybes, už nesugadintą paskutinę miesto šventę, kai buvo net 15 gaisrų, o du iš jų – durpyne. Jei jie nebūtų užgesinti, šventės nebūtų buvę.

S. Mičiulis įteikė M. Mikutavičiui simbolinį angelą ir savivaldybės padėką.

Šiltų ir nuoširdžių padėkos ir atsisveikinimo žodžių valdybos viršininkas ir jo pavaduotojas išgirdo kolegų, kitų statutinių tarnybų – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, kariuomenės, šaulių atstovų, Šilalės rajono mero Jono Gudausko, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktoriaus Romualdo Vaitkaus.  

Tarnybą palieka su ramiomis mintimis

Po reorganizacijų vadovams dažniausiai tenka priimti kardinalius sprendimus, keisti gyvenimo būdą. Ne išimtis ir šis kartas – 36 metus dirbęs pulkininkas M. Mikutavičius išeina į užtarnautą poilsį. Paklaustas, su kokiomis mintimis palieka tarnybą, jis atsakė:

– Ramiomis. Palieku gerose rankose. Pareigūnai paruošti, aprūpinti, sudarytos geros darbo sąlygos. Manau, kad jie vykdys savo pareigas kaip priklauso.

Paklaustas, ką ketina veikti palikęs tarnybą, pulkininkas nedaugžodžiavo:

– Kol kas ilsėsiuos, o paskui žiūrėsiu. Yra visokių minčių, bet jų dabar neatskleisiu. Šiaip  ar taip, gyvenimas nesustoja.

Šiek tiek istorijos

Atsisveikindamas valdybos viršininkas daugeliui sveikinusiųjų įteikė su kolegomis surašytą Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2008–2018 metų veiklos istoriją, kurioje – visi dešimtmečio įvykiai, daugybė nuotraukų, o jose – ne tik darbo, bet ir laisvalaikio akimirkos iš ugniagesių varžybų, pratybų, renginių.

2008 m. balandžio 1 d. Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba buvo pervardinta į Tauragės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Keitėsi ir kitų tarnybų, komandų, grupių, skyrių pavadinimai, pareigybės. Reorganizuotos Šilalės ir Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT), jas prijungiant prie valdybos.

Valdybos pastatas buvo rekonstruojamas daug kartų, statomos papildomos patalpos prie senojo pastato, 2004–2006 m. pakeisti visi mediniai langai į plastikinius, 2013 m. pakeista pastato asbestinio šiferio stogo danga į profiliuotos skardos dangą ir apšiltintas perdengimas. 2014–2015 m. buvo baigti dalinės rekonstrukcijos darbai – sumontuoti pakeliami garažo vartai, pakeista elektros instaliacija, renovuota šildymo sistema, sutvarkytos tarnybinės ir buitinės patalpos, suremontuoti gaisrinių automobilių garažai, įrengta automobilių išmetamųjų dujų sistema. 2016–2017 m. apšiltintos pastato išorinės sienos ir cokolinė dalis, taikant vėdinamąją termoizoliacinę fasadų šiltinimo sistemą, išorinei apdailai naudotos akmens masės plytelės. Įrengta žaibosauga, teritorijos ir statinio apšvietimas, vėliavų stovai bei pastogė tarnybiniams automobiliams, sumontuotos vaizdo kameros.

Valdyba vykdė gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus: užtikrino padalinių nuolatinę parengtį, organizavo atitinkamo lygio operacinį vadovavimą ir operatyvinio incidento likvidavimo štabo sudarymą, gesino gaisrus ir vykdė gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir kitų nelaimių vietose, likvidavo cheminių ir radiacinių incidentų padarinius, atliko gelbėjimo darbus ir teikė pagalbą nukentėjusiems vandenyje ir kt.; dalyvavo įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais (teikia informaciją departamentui apie ekstremalius įvykius ir situacijas, reagavimo ir padarinių likvidavimo eigą, dalyvavo rengiant ir derino savivaldybių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, dalyvavo Tauragės apskrityje esančių rajonų savivaldybių ekstremalių situacijų valdymo centrų veikloje ir t.t.); vykdė gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją (organizavo ir vykdė valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, atliko ikiteisminį tyrimą, vykdė korupcijos prevenciją, informavo visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais ir kt.).

Istorijoje pateikiama dešimtmečio gaisrų ir gelbėjimo darbų statistika. Per dešimtmetį daugiausia gaisrų kilo 2009-aisiais – 618, užtat gelbėjimo darbų tais metais atlikta mažiausiai – 249. Palaipsniui gaisrų mažėjo – mažiausiai jų būta 2016-aisiais – 298, gaisrų tais metais būta 465. 2018-aisiais gelbėjimo darbų atlikta 463, į gaistus teko važiuoti 382 kartus.  Tragiškiausių per dešimtmetį būta 2009-ųjų – tais metais gaisruose žuvo 12 žmonių. Pernai gaisrai nusinešė 4 žmonių gyvybes.

Valdyboje iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtinti 176,5 etato (pagal darbo sutartį – 11,5, valstybės karjeros tarnautojai  – 6,statutiniai pareigūnai – 159). Tauragės APGV – 73 etatai, Pagėgių PGT – 21,5, Šilalės PGT – 40,5, Jurbarko PGT – 41,5 etato.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą Tauragės APGV nuo 2019 01 01 pervardinama į Tauragės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą prijungimo būdu prijungiant ją prie departamento struktūros (kaip vieno juridinio asmens). Jurbarko PGT prijungiama prie departamento Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, o Tauragės, Šilalės ir Pagėgių PGT – prie departamento Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos.

Trečiadienį priešpiet prie Tauragėje esančio banko „Luminor“ (buvusio DNB) pastato sukinėjosi vyriškis, ant kaklo pasikabinęs plakatą su užrašu: „DNB-Luminor aferistai grąžinkit ką pavogėt“.

Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujuosius metus pradeda su puikiais išpardavimo pasiūlymais. Šįkart jie skirti telefonams – dabar juos operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt galima įsigyti ypač patraukliomis sąlygomis.

Sausio 1-oji Enaros ir Vyto šeimoje nuo šiol bus ne tik Naujųjų metų šventė. Šią dieną pasaulį išvydo trečiasis jų vaikas – mergaitė, kuriai duotas Gretos vardas. Nuo šiol Mikučiai – daugiavaikiai tėvai. Buvusio kriminalinės policijos pareigūno ir pardavėjos šeimoje krykštaus trys vaikai – naujagimė, trylikametis Deividas ir dvejų Skaistė. Tačiau pasidžiaugti naujagime dukryte tėčiui ilgai neteks – kad uždirbtų duonai, buvęs pareigūnas netrukus išvyks į reisą.

Kaip ir kasmet, sausio 25–27 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, vyks Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“. Parodos tema – potyrių turizmas, nes šiandieninis keliautojas tradicinius traukos objektus, poilsio formas keičia į autentiškus maršrutus ir perka ne turizmo produktą, o unikalią emocinę patirtį.

Garsieji krepšinio aistruoliai broliai Nauris ir Normundas Maciai savaitgalį lankėsi Tauragėje. Aplankę iš JAV sugrįžusį tauragiškį Darių Baranauską, jie nusprendė susipažinti šio miesto klebonu Mariumi Venskumi ir meru Sigitu Mičiuliu.