2020 Sausio 21 d.
Antradienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Studijuojančius Tauragėje rems savivaldybė

  • Įkelta: 2018-11-13

Taryba po karštų diskusijų priėmė sprendimą dalinai finansuoti Tauragėje vykdomų ištęstinių studijų programų studentus, jei jie renkasi specialybę, įtrauktą į reikalingų rajonui sąrašą.

Diskusijos šia tema tarp politikų virė Tarybos komitetuose ir trečiadienio posėdyje. Mat sprendime numatyta, kad savivaldybė rems tik Tauragėje besimokančius studentus. Taip pat būtina sąlyga, jog paramos gavėjas studijuotų specialybę, kuri pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą ir Tarybos patvirtintą sąrašą, yra reikalinga rajonui. Politikai viliasi, jog taip paskatins jaunimą ne tik įgyti aukštąjį išsilavinimą neišvykstant iš namų, bet ir likti dirbti Tauragėje. Už paramą, kuri galėtų siekti iki 1520 eurų per metus (40 bazinių socialinių išmokų), studentai įsipareigotų atlikti praktiką Tauragės įmonėse. Esą tokiu būdu jaunimas būtų skatinamas neišvykti iš gimtojo miesto ir kurti savo ateitį čia.

2011 m. priimta tvarka, kai finansiškai buvo remiami nepasiturintys studentai, išliko. Taryba priėmė keletą jos pakeitimų – padidino vienam studentui skiriamos paramos „grindis“. Anksčiau studentai, pristatę savivaldybei pažymas, įrodančias teisę gauti  paramą, galėdavo tikėtis nuo vienos bazinės socialinės išmokos (38 Eur) vienkartinės išmokos iki dešimties (380 Eur). Trečiadienio sprendimu mažiausia galima paramos suma padidinta iki 3 bazinių išmokų – 144 Eur.  Viršutinė riba nepakito. Šią paramą gali gauti bet kurioje šalies aukštojoje mokykloje nuolatinių studijų programose studijuojantys studentai. 

Ietis politikai surėmė dėl ištęstinių studijų – tik Tauragės rajono savivaldybėje vykdomų studijų programų studentams – rėmimo tvarkos. Opozicija netruko suvesti galų, jog Tauragėje šiuo metu tokias programas vykdo Kauno kolegijos Tauragės skyrius. Todėl esą ši tvarka skirta remti kolegijai.

– Iš šio sprendimo projekto mes supratome, kad paramą už mokslus, iš šios programos už mokslus, bus galima skirti tik Tauragės kolegijai. Kuo skiriasi Tauragėje studijuojantis studentas nuo kitose aukštosiose mokyklose? – kalbėjo P. Petrošius.

Argumentai, kad ištęstines magistro studijas Tauragėje organizuoja ir Kauno technologijos universitetas, politikų neįtikino, taip pat ir tai, kad remti į kitus miestus išvykstančius studijuoti savivaldybei būtų per didelė prabanga, nes jie, dažniausiai, išvykę studijuoti į kitus miestus, ten ir lieka dirbti, grįžta labai maža dalis.  

– Noriu priminti vieną dalyką. Pažangos premija mes remiam Tauragės moksleivius, remiam Tauragėj besikuriantį smulkų verslą, tai aš nesuprantu, kodėl kyla klausimas, dėl ko bus blogai, jeigu bus remiami ir Tauragėje besimokantys studentai, – kalbėjo koalicijos narys Tomas Arvasevičius.

Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovė Diana Vaitiekienė, trečiadienį su studentais atvykusi į Tarybos posėdį, negailėjo aštrių žodžių sprendimui prieštaraujantiems Tarybos nariams – Efremai Bitinienei ir Pranui Petrošiui bei interviu su ja išspausdinusiam rajono laikraščiui. Vadovė pateikė Kauno kolegijos Tauragės skyriuje vykdomų studijų programų statistiką bei pabrėžė, kad jau antrus metus organizuojamos studijų programos – socialinio darbo bei pirmus metus – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, skirtos būtent patenkinti šių specialistų poreikį rajone.

– Man labai gėda dėl tokių tarybos narių, kurie nežino, kiek pas mus yra vykdoma programų, kokios programos vykdomos, koks pas mus yra priėmimas šių metų ir apskritai, kaip mes gyvename, kokia mūsų finansinė būklė. Šiuo metu studijuoja 200 studentų, pakeitėme treti metai iš eilės požiūrį į studijų programų vykdymą Tauragėje. Mes savo laiku vykdėme tris studijų programas: buhalterinę apskaitą, verslo vadybą ir įstaigų ir įmonių administravimą. Todėl, kad demografinė padėtis, man atrodo, visi suprantate, kokia yra, kokybės klausimai keliami mums labai stipriai. Tikriausiai žinote, kad Žemaitijos kolegija, kaimyniniame rajone, jau keleri metai uždaryta. Neseniai buvo atvykę pas rajono merą Sigitą Mičiulį Kauno kolegijos vadovybė ir mūsų skyrių rodė kaip pavyzdį. Keleri metai mes stebime, kas vyksta Tauragės apskrityje, nes pas mus mokosi studentai ne tik iš Tauragės rajono, bet ir iš Jurbarko, Šilalės, Pagėgių. Pradedant įgyvendinti „Matuko reformą“ išryškėjo poreikis kvalifikuotų socialinių darbuotojų. Kauno kolegija turi šią programą, kuri yra pripažinta visoje Lietuvoje, neseniai atšventė dvidešimtmetį. Mes dabar turim galimybę atvežti šią studijų programą ir antrus metus sėkmingai ją vykdome. Taip pat ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Noriu paaiškinti, jog kada kilo ši iniciatyva dėl finansavimo, būtent ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos atvežimo kontekste, diskutavom su specialistais, darželių vadovais, kad netolimoje ateityje, po kelerių metų tikrai bus vakuumas šitų specialistų. Noriu atsakyti į vakarykštį ažiotažą sukėlusį straipsnį („Tauragės kurjeryje“, – red. past.) kad mes „kepame“ tam tikrų programų studentus. Vakar aš kreipiausi į užimtumo tarnybą, buvusią darbo biržą, kuri man atsakingai patvirtino, kad šiuo metu mūsų iš 1200 beveik absolventų yra užsirašiusi viena vienintelė absolventė, pasidomėjome, kodėl ji vis dar neturi darbo – todėl, kad kai kuriuos pasiūlymus teigė atmetanti, mat pagal savo sugebėjimus dar negavo tinkamo pasiūlymo. Taigi, prikepę šitiek specialistų, galiu išdidžiai ir atsakingai pasakyti, mes neturime nė vieno bedarbio. Kas yra blogai? Retorinis klausimas,  – tribūnoje politikams kalbėjo D. Vaitiekienė. 

Vis dėlto po pusantros valandos diskusijų prieita prie nuomonės, jog verta paskatinti bent jau Tauragėje studijuojančius studentus, taip siekiant pagerinti rajono demografinę padėtį. Už šį sprendimo projektą balsavo 16 iš 23 Tarybos narių. Neatmetama galimybė ateityje šią tvarką keisti, mat tarp rajonui reikalingų specialistų – ir medikai, kuriems Tauragėje rengti nėra sąlygų – tam reikalingos laboratorijos.

Šią savaitę šalyje ir toliau išsilaikys lapkričiui nebūdinga šiluma. Dangus kasdien bus niūrus, atkeliaus gausesni krituliai, tačiau tik trumpam.

Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino naują smulkaus ir vidutinio verslo programos rėmimo tvarkos aprašo redakciją. Joje didinamas dėmesys naujoms darbo vietoms. Tvarka papildoma ir naujomis kryptimis, kuriose numatyta parama užsienio rinkų paieškoms.

Lapkričio 8-ąją, ketvirtadienį, minėta Europos sveikos mitybos diena. Kuo ne puiki proga pakalbinti sveikatingumo trenerį Arūną Vladičką, kilusį iš Tauragės rajono Adakavo kaimo, daug metų gyvenusį užsienyje – 13 metų Airijoje, prieš tai Portugalijoje, Vokietijoje. Ten Arūnas dirbo sveikatingumo treneriu, masažuotoju, kineziterapeutu. Patirtį ir idėjas parsivežęs namo, tą patį bando daryti ir čia. Ir pagaliau jaučia esąs savo vietoje.

Tauragėje bręsta aktyvi ir pilietiška jaunoji karta. Puikus to pavyzdys – Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės rajono mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas Nedas Tamašauskas, su užsidegimu pasakojantis apie organizacijos veiklą. Moksleiviai ne šiaip sau gvildena jiems aktualias problemas – kad galėtų efektyviai jas spręsti, būtų išgirsti valstybės institucijų, jie vienijasi į organizacijas, kurios turi savo valdymo organus bei dirba aktyvų atstovaujamąjį darbą.