2020 Spalio 20 d.
Antradienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Efektyvesnei šilumos gamybai būtinos investicijos

  • Įkelta: 2017-12-28
„Tauragės žinių“ inform.
informacija@taurageszinios.lt

Racionaliam centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) sistemos darbui ypač svarbus šilumos gamybos sektoriaus – tinkamos galios katilų darbas. Kuro balanso palaikymas šilumos gamybos šaltiniuose taip pat sudaro prielaidas efektyviam šilumos tiekimui vartotojams. Tauragės šilumos tinklų direktoriaus Mindaugo Nevardausko teigimu, nuo 2018 m. gruodžio 20 d. įsigalioja Europos Tarybos direktyva vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams nuo 1 iki 50 MW galios. Šilumos gamintojai turi pasiruošti taršos mažinimo strategiją, optimizuojant galias ir įrenginius. Seni katilai dėl susidėvėjimo keičiami naujais – geresnių ekologinių savybių, palaipsniui, planingai diegti taršą mažinančias priemones.

Vartotojų skaičius stabilus

Šilumos, tiekiamos centralizuoto šilumos tiekimo sistemomis, vartojimo apimtys Tauragėje per pastarąją dekadą radikalių pokyčių nepatyrė. Paveiksle Nr. 1parodyta šilumos, patiektos galutiniams CŠT vartotojams, dinamika Tauragėje. Šilumos suvartojimo apimtims didžiausią įtaką darė klimato veiksniai, o nuo 2014 metų galima įžvelgti ir modernizuojamų (apšiltinamų) pastatų šilumos suvartojimo patalpų šildymui sumažėjimo tendenciją.

Daugiabučių namų atsijungimas nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ryškus 2009 metais, vėliau kito nežymiai. Biudžetinių įstaigų dinamika kiek kitokia – po 2009 metų ekonominės krizės iš centralizuotų tinklų gaunančiųjų šilumą skaičius padidėjo nuo 40 iki 53 proc., o vėliau 2013 metais sumenko iki 44 proc.

Energijos suvartojimo dinamika

Verslo klientų skaičius kito minimaliai ir išliko stabilus iki šių dienų. Nors verslo įmonių skaičius nuo 2013 metų nekito, tačiau pačios įmonės plėtėsi ir jų šildomas plotas didėjo nuo 32397 kv. m 2013 metais iki 36501 kv. m 2016 metais.

Labiausiai keitėsi individualių namų vartotojų skaičius: iki 2008 metų centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis naudojosi 125 vartotojai, per 2009 metų krizę jų kiekis sumenko iki 80, tačiau 2011 metų jų skaičius nuosekliai augo ir 2015 metais vėl pasiekė 122.

Individualių namų vartotojai nors ir yra antri pagal skaitlingumą, tačiau tai mažiausiai šilumos suvartojanti gyventojų grupė. 2016 metais UAB Tauragės šilumos tinklai šilumą tiekė vartotojams, kurių bendras šildomas plotas siekė 474 223 kv. m.

Šiuo metu prie Beržės RK termofikacinio tinklo yra prijungti 345 vartotojai. Jų bendra šiluminė galia 19314 kW. Šių vartotojų tarpe yra 158 daugiabučiai (5917 butai) gyvenamieji namai (šiluminė galia 13521 kW), iš jų 39 namai modernizuoti (apšiltinti). Galima pastebėti, kad neapšiltintų namų santykinė galia yra nuo 40÷120 W/kv.m., kai tuo tarpu renovuotų namų santykinė galia yra žymiai mažesnė – nuo 12÷40 W/kv.m.. Taigi, ateityje toliau vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą, šiluminės energijos vartojimas (tuo pačiu ir katilinės apkrovimas) ir toliau turėtų mažėti.

M.Nevardauskas teigia, kad patiektos šilumos kiekis svyruoja priklausomai nuo klimatinių sąlygų, tačiau galima pastebėti ir patiektos šilumos mažėjimo tendenciją dėl šilumos taupymo priemonių, diegiamų Tauragės mieste – daugiabučiai gyvenamieji namai renovuojami, patys gyventojai taip pat diegia taupymo priemones.

Tauragės miestas turi didelę teritorijos dalį apimančią ir gerai išvystytą CŠT sistemą. Šilumos vartotojų didžiąją dalį sudaro pastatų šildymo ir karšto vandens poreikių tenkinimas, todėl rinka yra palyginti stabili ir užtikrinta, o atskiri miesto mikrorajonai turi labai koncentruotą šilumos vartojimą.

UAB Tauragės šilumos tinklai vartotojams tiekiamos šilumos kaina yra viena mažiausių Lietuvoje, tai rodo savalaikes investicijas į efektyviai veikiančią įrangą ir kuriamą naudą Tauragės miesto gyventojams.

Didžiausias šilumos gamybos šaltinis (Beržės katilinė) turi galingus komunikacijų įvadus ir pakankamai teritorijos, tinkamos katilų, naudojančių biokurą, eksploatavimui ir plėtrai. Vamzdynas yra pakankamo pajėgumo, kad užtikrintų pakankamą šilumos tiekimą visiems vartotojams šalčiausiais mėnesiais.

Tauragės miesto daugiabučių namų bendruomenės aktyviai dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo programoje, o miestas yra vienas iš lyderių šalyje pagal jau modernizuotų (atnaujintų) daugiabučių kiekį. Tai rodo atsakingą tiek gyventojų, tiek savivaldybės požiūrį į pastatų techninės būklės pagerinimą, energijos taupymą ir gamtos apsaugą.

Istorija ir modernizavimas

Bendrovės vadovas M. Nevardauskas teigia, kad Tauragės šilumos tinkluose per keletą pastarųjų metų buvo įdiegtos šiuolaikinės modernios technologijos, leidžiančios gaminti šilumą mažesniais kaštais, mažiau teršti aplinką. Per dešimtmetį pasikeitė įmonės sunaudojamo kuro balansas – šiuo metu įmonė praktiškai nenaudoja mazuto ir visą šilumos kiekį pagamina iš biokuro.

2003 m. buvo priimtas sprendimas rekonstruoti Beržės rajoninę katilinę. Bendrovės specialistai siekė mažinti šilumos kainą ir naudoti biokurą. Buvo pastatytas kuro sandėlis, kuro pastogė, priestatas katilui ir pakurai. Sumontuota 9 MW pakura ir katilas, kuris perdirbtas į vandens šildymo katilą. Pakura buvo  kūrenama biokuru: smulkinta mediena, pjuvenomis, durpėmis, spaliais, šiaudais, katilo ir pakuros valdymas buvo kompiuterizuotas.

2004 m. įmonės vadovai ruošėsi statyti kitą biokuru kūrenamą katilą. Demontuotas ketvirtu numeriu pažymėtas katilas. Buvo pastatyta 12 MW pakura.

2012 m. buvo užbaigta Aerodromo katilinės rekonstrukcija. Katilinėje naudota brangi skalūnų alyva pakeista biokuru. Tuo tikslu sumontuotas 2 MW galios biokuro vandens šildymo katilas „Kaistra 2000“ su biokuro sandėliu ir pelenų šalinimo įrenginiais.

2014 m. vykdyta Dvaro katilinės rekonstrukcija, atliktas kuro sandėlio ir katilo darbo automatizavimas.

2015 m. Beržės rajoninėje katilinėje pastatytos automobilinės svarstyklės, skirtos biokurui sverti. Taip pasiruošta biokuro apskaitos taisyklių įgyvendinimui ir įpareigojimui nuo 2016 metų visą bendrovei reikalingą biokurą pirkti biokuro biržoje.

2015 m. Eičiuose pradėjo veikti konteinerinio tipo katilinė su biokuro sandėliu.

Ateityje įmonė planuoja, pasinaudojant parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, toliau sistemingai modernizuoti šilumos tiekimo trasas.

Apdovanojimai – darbo įvertinimas

Investicijų naudą geriausiai atspindi šilumos kaina ir miesto šilumos vartotojų geras įvertinimas. Moderniai plėtojamas Tauragės šilumos ūkis buvo išskirtas ir respublikinių institucijų.

2008 metų spalį UAB Tauragės šilumos tinklai buvo įvertinti „Krištolinio kamino“ apdovanojimu. Šis titulas yra skiriamas įmonei, labiausiai šalyje sumažinusiai aplinkos teršimą. Konkursą organizavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Apdovanojimo ceremonijos metu buvo pažymėta, kad didžiausią teršalų išmetimo sumažinimą garantavo išmintinga įmonės vadovybės iniciatyva pakeisti naudojamą mazutą ekologišku kuru – biokuru.

Anot M. Nevardausko, Tauragės šilumos tinklai iki šiol sugeba užtikrinti kokybišką šilumos gamybą, kurią dėl klimato kaitos kontroliuoja tarptautiniai institucijos.

Užs. Nr. 121

2018 metų sausio 1 dieną įsigalioja nauja alkoholinių gėrimų pardavimo tvarka. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas aktualius pokyčius pristato trumpu vaizdo klipu.

Šiandien Rotušėje šeštą kartą vyks „Globalios Lietuvos 2017“ apdovanojimai, kurių metu bus pagerbti tarptautinėje srityje dirbantys asmenys. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvaus ir Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, kuris nominuotas „Už tarptautinę patirtį Lietuvos regionams“.  

Vienišus senelius trečius metus lankantis ir jiems maistą vežiojantis maltietis Saulius Oželis atviras – senoliai labiau laukia ne sriubos ar dovanų, o žmogaus, gero žodžio ir paprasčiausio bendravimo. Ypač vienatvė skaudi artėjant šventėms. Kartu su Sauliumi antradienį senolius lankė ir „Tauragės žinių“ kolektyvas. Keliaujant nuo vienų durų prie kitų, Saulius pasakojo sukrečiančias žmonių istorijas apie palaidotus vaikus, nepakeliamą fizinį skausmą, stiprybę ir užkrečiantį optimizmą.

Kalėdinį savaitgalį įvairių renginių organizatoriai kviečia pradėti aktyviai – vyks sporto varžybos, skambant giesmėms bus šventinama Prakartėlė. Šventinę nuotaiką palaikys ir kitą savaitę vyksiantys koncertai. 

Gruodžio 29 d., 17 val., Tauragės kultūros rūmuose vyks Eugenijaus Šalčio eilėraščių kompaktinės plokštelės „Mažorai ir minorai“ pristatymo koncertas. Jame, be autoriaus, dalyvaus savo balsus plokštelėje įrašę radijo ir televizijos diktorius Juozas Šalkauskas, režisierė, Tauragės radijo laidų vedėja Rima Bandzinaitė-Latožienė ir 14 tarptautinių konkursų laureatė, pianistė iš Barselonos (Ispanija) Paulina Dūmanaitė. „Tauragės žinios“ kalbina autorių.

Praėjusių metų liepos mėnesį Telšių vyskupija Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai paskyrė naują kleboną – Vaidotą Vitę. Vietos gyventojų teigimu, medinė miestelio bažnyčia atgijo. Pasikeitė ne tik stogas, bet ir tikinčiųjų požiūris į Dievą. Kaip teigė Aldona Kalašinskienė, naujasis kunigas suvienijo ir pažadino tikinčiuosius, atrodo, kad ir bažnyčios varpai garsiau skambėti pradėjo. Kalbiname dvasininką artėjant gražiausioms metų šventėms. 

Nuo šiol Kęstučio bataliono kariai laisvalaikį galės leisti modernioje skaitykloje arba aktyviam poilsiui skirtoje erdvėje. Trečiadienį atidarytas modernias patalpas kariams įrengė portalas „15min“, Dovydo Pancerovo knygos „Kiborgų žemė“ skaitytojai ir Lietuvos verslininkai. 

Gruodis daugeliui siejasi ne tik su didžiausių šeimos švenčių laukimu, užbaigiamais darbais, bet ir išlaidomis dovanoms. Nepaisant to, šie metai gali būti išlydėti kitaip, neištuštėjusiomis piniginėmis – dabar „Tele2“ salonuose bei internetinėje parduotuvėje nešiojamus kompiuterius, planšetes ir žaidimų konsoles galima įsigyti itin geromis sąlygomis.

Jau trečius metus Tauragės „Subaru“ klubas kartu su Ekstremalų asociacijos nariais siekia aplankyti atokiuose kaimuose gyvenančius, nepasiturinčius ir vargstančius žmones, gausias šeimas ir sukurti jiems šiek tiek jaukesnes šventes. Šios iniciatyvos organizatoriai „Facebook“ paskyroje prašo visų geros valios tauragiškių prisidėti prie gerumo akcijos „Dovanokime Kalėdas visiems“ ir padovanoti: daržovių, negendančių produktų, vaikiškų drabužėlių,  žaislų. Visos suaukotos dovanos šeimas pasieks Kūčių dieną. 

Lietuvos miestams varžantis dėl gražiausios eglės titulo, savo originalumu nenusileidžia Mažonai. Čia įžiebta artėjančiam valstybės šimtmečiui skirta kalėdinė kompozicija – Lietuvos valstybės kontūrus primenanti eglutė, papuošta  trispalviais kaspinėliais ir girliandomis.

Mieli skaitytojai, jau šį savaitgalį sutiksime gražiausias ir šilčiausias metų šventes. Kalėdiniame „Tauragės žinių“ numeryje prisilietėme prie ypatingai jautrios temos – pažeidžiamų, vienišų senolių kasdienybės. Taip pat kartu su Tauragei svarbių įstaigų, bendruomenių kolektyvais paruošėme Jums visą puokštę kalėdinių sveikinimų. Rasite ir išsamų, šiltą interviu su Pagramančio klebonu Vaidotu Vite bei daug straipsnių apie tai, kuo vieningai galime pasidžiaugti besibaigiant metams. 

Tinkamas pasiruošimas atostogoms apima ne tik lankytinų vietų sąrašo sudarymą. Kai aptinkami pigūs skrydžiai į Pekiną ar kitus egzotiškus pasaulio kraštelius, būtina apgalvoti su savimi gabenamų daiktų kiekį. Paprastai pigiausiai kainuoja lėktuvų bilietai, kurie suteikia teisę pasiimti tik rankinį bagažą.

 

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos užmojis atsisakyti kodavimosi nuo alkoholizmo papiktino Tauragės rajono gyventoją Petrą. Vyras su ašaromis akyse pasakojo, kad ministras atėmė iš jo viltį gyventi blaiviai.

Artėjant didžiosioms metų šventėms, mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ klientams paruošė dovaną. Išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ vartotojai interneto svetainėse „Youtube“, „Facebook“, „Instagram“ ir „Snapchat“ gali naršyti neribotai.

Trečiadienį savivaldybės Tarybos posėdyje pritarta verslo skatinimo tvarkos pakeitimams. Šį kartą nusitaikyta ne tik į gamybos plėtrą. Nauja tvarka atvers vartus inovatyviems technologinių paslaugų centrams, tokiems kaip „Barclays“, investuoti Tauragėje. 

Vienas iš požymių, kad Jums stinga seleno, yra plaukų slinkimas. Kitas – lūžinėjantys nagai. Tačiau, kaip teigia dr. Jurgita Knašienė iš Kauno klinikinės ligoninės, seleno trūkumas taip pat gali turėti neigiamo poveikio Jūsų imuninei sistemai, skydliaukei bei daugeliui kitų svarbių funkcijų. Skaitykite toliau ir sužinokite, kodėl selenas yra būtinas sveikatai ir ką galite padaryti, kad užtikrintumėte tinkamą jo kiekį.

 

Savo vadovaujamame laikraštyje „Tauragės kurjeris“ Renaldas Malychas išspausdino grasinimą imtis teisinių priemonių prieš politiką Liną Stankų, žėrusį aštrias kritikos strėles žurnalistams šio leidinio „Facebook“ puslapyje. Prieš tai jį socialiniame tinkle dar ir užblokavo. Laikraščio redakcijos vadovas rašo, esą L. Stankaus elgesys perpildė kantrybės taurę. Tačiau, panašu, į ją kapsėjo ne vien politiko kritikos lašai. Mat tai ne pirmas „Tauragės kurjerio“ paskyros sekėjas, eliminuotas už nepalankius redakcijai komentarus. 

Kalėdų senelio veiklą gyventojai gali vykdyti dviem būdais: įsigiję verslo liudijimą arba įregistravę individualią veiklą. Kadangi ši veikla yra sezoninė, dažniausia Kalėdų seneliams paprasčiau įsigyti verslo liudijimą, sumokant nustatyto dydžio fiksuotą pajamų mokestį.

Savaitgalį smurtautojai į darbą paleido kumščius. Penktadienį prie autobusų stoties buvo sužalotas 17 metų jaunuolis, o sekmadienio vakarą, šalia savo namų, sumuštas 59 metų vyras. Užfiksuoti ir du buitiniai konfliktai – jų metu nuo sugyventinių kumščių nukentėjo moterys.  Įvykius tiria policija.

Per madą kalbėti apie problemas, kurios yra tartum visuomenės piktžaizdės – apie atskirtį, skurdą, benamystę – tokį nelengvą kelią pasirinko jauna dizainerė Janina Zibireva, kuri savo pavyzdžiu įrodo, kad verslas gali būti atsakingas ir keičiantis pasaulį. Menininkės sukurtas prekės ženklas „LECH LECHA Design“ sėkmingai skinasi kelią į mados pasaulį ir žmonių drabužių spintas, o pati dizainerė nepamiršta nuolat priminti, kaip svarbu dalytis su tais, kuriems gyvenime pasisekė mažiau.

Prieš savaitę Kultūros rūmuose vykusios futbolo šventės metu pristatyta kryptinga Tauragės futbolo strategija. Planuojama, jog pagrindinę jos ašį suks Futbolo akademijos įstaiga, kurios ateities projektą iškilmingai pristatė treneris Andrius Bendikas ir Tauragės apskrities futbolo federacijos (TAFF) prezidentas Arūnas Pukelis.

Naujausiame „Tauragės žinių“ numeryje: dėl ko susikibo laikraščio direktorius Renaldas Malychas ir Liberalų sąjūdžio atstovas Linas Stankus? Žiniasklaidos atstovas teigia, kad politiko elgesys perpildė kantrybės taurę, L. Stankus nevyniojantis žodžių į vatą kerta, kad tai žodžio laisvės ribojimas. 

Antroje savaitės pusėje žiemišku peizažu pasipuoš ne tik vakariniai šalies rajonai – ketvirtadienį ir penktadienio naktį daugelyje vietovių snigs, o vietomis gali kilti net pūga. Savaitgalį kritulių jau bus mažiau, oras pamažu atšals. 

Atsižvelgiant į tai, kad Dariaus ir Girėno gatvėje įvyksta daug eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės, tauragiškiams įprasta perėja prie Muzikos mokyklos panaikinta. Rekonstruota bus ir prie „Gralio“ prekybos centro esanti perėja, įrengiant papildomą apšvietimą ir saugumo saleles. 

Prieš dvi savaites  Tauragės rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komiteto posėdyje buvo pristatyta kvartalinės renovacijos koncepcija. Tai miestų atnaujinimas ne pavieniais namais, o kvartalais, kai atnaujinami ir šaligatviai, parkai, sutvarkomos žaliosios erdvės bei renovuojami visi konkrečiame rajone esantys daugiabučiai namai. 2018–2019 metais Tauragės rajono savivaldybė planuoja prisijungti prie kvartalinės renovacijos iniciatyvos ir iš pagrindų atnaujinti miesto centrą.