2018 Gegužės 22 d.
Antradienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Darbo biržai padedant – 68 naujos darbo vietos

  • Įkelta: 2017-01-11

Jaunoji architektė Mantė Jankauskienė

Tomas RAULINAVIČIUS
tomas@taurageszinios.lt

Darbo biržos įgyvendinamų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių teikiamomis galimybėmis Tauragės apskrityje 2016 metais pasinaudojo 17 įmonių ir 19 darbo ieškančių jaunų bedarbių, kurie kartu įsteigė 68 naujas bei modernias darbo vietas regiono gyventojams. Parama darbo vietoms steigti – viena reikšmingiausių kompleksinių darbo rinkos priemonių. Sukurtos darbo vietos skatina sėkmingai veikiančio verslo plėtrą, naujų paslaugų rinkoje atsiradimą bei sudaro prielaidas ilgalaikiam darbo ieškančių asmenų užimtumui. Šių paslaugų įgyvendinimui darbo birža skyrė 872,7 tūkst. eurų, įdarbinti labiausiai darbo stokoję asmenys: neįgalieji, ilgą laiką nedirbantys, jauni iki 29 metų amžiaus ar vyresni kaip 50 metų bedarbiai.

Darbo vietos didžiausio nedarbo teritorijose

2016-aisiais viena iš paramos krypčių buvo Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, kurių tikslas – užimtumo problemų sprendimui sutelkti vietos bendruomenes, socialinius partnerius ir skatinti darbo vietų kūrimą didžiausio nedarbo teritorijose.

Šiais metais daugiausia darbo vietų įsteigta Jurbarko rajono savivaldybės Viešvilės seniūnijoje, kur UAB „Viešvė“ įsteigė 8, o UAB „LK Olimpus“ – 6 darbo vietas. Tai didžiausi vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, įgyvendinti 2016 metais.

UAB „Viešvė“ jau devynerius metus sėkmingai plėtoja antrinio medienos apdirbimo veiklą. Per paskutinius ketverius metus įmonėje darbuotojų skaičius išaugo nuo 5 iki 28, o gamybos apimtys padidėjo daugiau kaip 9 kartus. Tęsdama modernizavimą ir plėtrą, šiais metais įmonė įrengė dvi medienos džiovyklas ir  biokuro katilinę, įsigijo išilginio medienos pjovimo stakles, keturpusio medienos apdirbimo stakles, taip pat medienos optimizavimo (defektų šalinimo) bei medienos jungimo ilgių įrenginius.

Įmonės vadovo R. Jasulio teigimu, projektas labai svarbus Viešvilės miesteliui dėl keleto priežasčių, o svarbiausia jų – užimtumo skatinimas ir nedarbo mažinimas, mat šiame regione jis – vienas didžiausių Lietuvoje.

UAB „LK Olimpus“ vadovo Kęstučio Kuniausko teigimu, Viešvilės miestelis istoriškai yra vadinamas „Lietuvos skardininkų sostine“, o jo vadovaujama įmonė šia veikla užsiima jau šešerius metus. 2016 metais įgyvendintas vietinių užimtumo iniciatyvų projektas „UAB „LK Olimpus“ veiklų plėtra įsigyjant naują įrangą“ sudarė sąlygas įsigyti šiuolaikiškus, darbo našumo standartus atitinkančius skardos lankstymo, karpymo, formavimo bei transportavimo įrenginius. Iki projekto įgyvendinimo įmonė skardos lankstymo darbus užsakydavo kituose miestuose.

Tauragės rajone – 8 projektai

Įgyvendinus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, Jurbarko rajone iš viso įsteigtos 26 darbo vietos. Tauragės rajone įgyvendinti 8 projektai ir įsteigta 17 darbo vietų. Vieną įdomesnių projektų įgyvendino IĮ „Autoežeruona“. Įmonė gyventojams gerai žinomame Taurų parke siūlo naują pramogą – čiuožimo padangomis trasas. Tai vienintelės tokios trasos šalyje, kurių priežiūros darbams atlikti įdarbinti keturi ilgą laiką nedirbę jaunuoliai.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu paskelbtos seniūnijų teritorijos, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Tauragės teritorinės darbo biržos aptarnaujamame regione į paskelbtų teritorijų sąrašą patenka Jurbarko ir Tauragės rajonų, taip pat Pagėgių savivaldybės. Paraiškų atranką skelbs Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Specialios priemonės neįgaliųjų integracijai

Įmonės, įstaigos ir organizacijos nuolat skatinamos steigti, pritaikyti naujas darbo vietas neįgaliesiems. Per pastaruosius trejus metus įsteigtos ir neįgaliųjų darbo poreikiams pritaikytos 29 darbo vietos, o 2016 metais – 6. Specialios darbo sąlygos sudarytos dviems pardavėjams, sandėlininkui, virėjui, automobilio ir autokrautuvo vairuotojams.

Jurbarko rajone įsikūrusi UAB „DK statyba“, statanti gyvenamuosius namus, renovuojanti pastatus, atliekanti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remonto darbus, šių metų pradžioje persikėlė į naujas, moderniai įrengtas patalpas. Jose atidarė statybinių, santechnikos, sodo ir daržo, ūkinių bei kitų prekių parduotuvę. Vykdydama naujo pastato statybos darbus, nuolat konsultavosi su darbo birža ir dar praėjusiais metais planavo kurti darbo vietas, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

UAB „Taurų kedras“, turinti dešimties metų darbo patirtį gaminant ir montuojant stilingus bei funkcionalius baldus ir apie 70 proc. produkcijos eksportuojanti į Vokietiją, Daniją, Norvegiją bei Angliją, didelį dėmesį skiria darbo ir medžiagų kokybei. Įmonė taip pat teikia medienos džiovinimo bei apdirbimo paslaugas. Plėsdama veiklą darbo biržos paramos pagalba įsigijo autokrautuvą ir įsteigė naują darbo vietą neįgaliajam.

Darbo vietas neįgaliesiems taip pat sukūrė Šilalės rajono įmonės: UAB „Uosis“, įsteigusi vairuotojo darbo vietą ir UAB „Alnidra“, kuri sukūrė jau trečią virėjo darbo vietą, pritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas – viena efektyviausių priemonių, siekiant tvarios integracijos darbo rinkoje bei ilgalaikio nedarbo prevencijos. Priemonė subsidijos gavėjams numato galimybes iš dalies finansuoti ne tik įrangos įsigijimą, bet ir kompensuoti patalpų remonto ar pritaikymo prie neįgaliojo poreikių išlaidas.

Parama naujam verslui

2015 m. startavusi nauja paramos darbo vietoms kurti kryptis – savarankiško užimtumo rėmimas, plėtojosi 2016-aisais. Per metus jauni, kūrybingi, pasitikintys savo jėgomis bei verslo idėja jaunuoliai regione sukūrė 19 darbo vietų.

„Savarankiško užimtumo rėmimo tikslas – jaunimo verslumo skatinimas“ programos parama pasinaudoti gali visi iki 29 m. amžiaus bedarbiai, kurie yra įsteigę labai mažą įmonę. Paramos lėšos gali būti naudojamos darbo priemonėms, būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti ar patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti.

Parama darbo vietos sukūrimui jaunimui atveria galimybes įgyvendinti svajonę – nuosavo verslo sukūrimą. Vieną tokių svajonių įgyvendino jurbarkietė Jurgita Kavaliauskienė, kuri, įsteigusi individualią įmonę, atidarė vaikų laisvalaikio centrą „Žiogas“.

MB „Tauragės valymo paslaugos“ įkūrėja Audronė Šimaitytė dirbo Norvegijoje valymo paslaugų srityje, o grįžusi į Tauragę pastebėjo, kad mieste nėra įmonių, kurios siūlytų tokio pobūdžio paslaugas. Užsiregistravusi darbo biržoje, Audronė svarstė apie savarankišką veiklą, analizavo rinką, atliko apklausas dėl paslaugų poreikio. Sužinojusi apie darbo biržos teikiamą paramą darbo vietos sukūrimui neabejojo, įsteigė įmonę ir parengė paraišką.

Už subsidijos lėšas A. Šimaitytė įsigijo plaunantį ir vakuuminį dulkių siurblius, aukšto slėgio plovyklą, garo valytuvą, grindų plovimo mašiną bei kitas priemones, būtinas visapusiškam paslaugų teikimui, ir šiuo metu sėkmingai vysto veiklą.

Šilalėje gyvenanti Mantė Jankauskienė 2015 m. įgijo architekto magistro laipsnį ir svajojo apie nuosavą architekto paslaugų ir interjero dizaino studiją. Šių metu pradžioje moteris užsiregistravo darbo biržoje ir mažais žingsneliais pradėjo siekti užsibrėžto tikslo: kovo mėnesį įsteigė mažąją bendriją, parengė paraišką savarankiškam užimtumui remti, verslo planą, su darbo biržos parama įsigijo darbo priemones, būtinas architekto paslaugų teikimui: kompiuterį, daugiafunkcinį spausdintuvą, fotoaparatą, nivelyrą ir kitą įrangą.

Nuo 2016-ųjų metų liepos 1 dienos vienos darbo vietos įkūrimui maksimalus skiriamos subsidijos dydis yra 15 200 eurų. Vidutiniškai vienai darbo vietai įsteigti 2016 m. buvo skirta 11,8 tūkst. eurų subsidija. Ši subsidija skiriama darbo priemonėms įsigyti, atlikti patalpų, valdomų nuosavybės teise, remontą, įgyti verslui reikalingą kvalifikaciją ar trūkstamų kompetencijų.

Svarstantys apie savo verslo kūrimą ar vykdomos veiklos plėtrą, kviečiami kreiptis į Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko, Šilalės ir Tauragės skyrius bei Pagėgių poskyrį. Sekite naujienas darbo biržos internetinėje svetainėje, kur bus skelbiama informacija apie planuojamas Vietinių užimtumo iniciatyvų, Paramos darbo vietoms steigti ir Savarankiško užimtumo rėmimo projektų paraiškų atrankas.

Lopšelio-darželio „Kodėlčius“ vaikai, padedami tėvelių ir auklėtojų, dalyvavo videoklipo konkurse „Švarių rankų šokis“. Paaiškėjo 10 konkurso nugalėtojų, tarp jų – ir tauragiškiai.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) varsto teismų duris, mat tokiu būdu iš kai kurių asmenų tenka išsireikalauti atliekų tvarkymo mokestį. Pasirodo, skola susidaro net ir negyvenant. Taip nutiko Tauragės dvaro gyventojai.

2030 m. bendrojo lavinimo mokyklose trūks beveik 5 tūkst. visų dalykų mokytojų: iki reikalingo skaičiaus stokosime net 1449 matematikos mokytojų, taip pat gamtos mokslų (1277), fizikos (873), lietuvių kalbos ir literatūros (853) ir ne tik.

Nors Tauragėje stūkso tarybiniais laikais statytas viešbutis, miesto svečiai jame apsistoja nenoriai.  Atvykus didesnėms delegacijoms, masinių renginių dalyviams ar užsienio svečiams, ieškoma, kaip išsisukti iš nemalonios padėties – vietos juos apnakvydinti ieškoma visame rajone ir net kituose miestuose. Savivaldybė ėmėsi iniciatyvos gerinti situaciją turizmo sektoriuje – ieško galimybės Tauragėje statyti aukštesnės klasės apgyvendinimo paslaugas teikiantį viešbutį, kuris talpintų didesnes turistų grupes. Tačiau verslininkai, išgirdę tokius planus, šypsosi. Jų nuomone, Tauragės rinka tam per maža. 
 

 

Laimėti butą Vilniuje pretendavo penki kandidatai. Praėjusį sekmadienį, sausio 8 dieną, paaiškėjo, kas tas laimingasis. Nuo šiol iki smulkmenų įrengtas butas sostinėje, Antakalnyje, „Pušų terasų“ gyvenvietėje, priklauso Antanui Krakiui iš Tauragės.