2020 Liepos 10 d.
Penktadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Atsako teisininkas: dėl elektros tiekimo linijos privačiame žemės sklype

  • Įkelta: 2016-02-03
Teisininkas Kristijonas Paliutis. „Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
„Tauragės žinių“ inform.
info@taurageszinios.lt

Mano žemės ūkio paskirties žemės sklype esančios elektros tiekimo linijos atramos trukdo šienauti pievą. Kodėl nesu atleidžiamas nuo žemės mokesčio už nenaudojamą žemę? Ar elektros tiekimo linijos atramos negalėtų būti iškeltos į valstybinę žemę?

Romas Medelis   

 

Atsako teisininkas Kristijonas Paliutis:

Žemės naudojimo elektros energetikos objektams santykius reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas, taip pat Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygos, Vyriausybės nutarimai „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Reikėtų išskirti du skirtingus žemės naudojimo elektros energetikos objektams atvejus: kai elektros tiekimo linijos įrengtos iki suformuojant žemės sklypą, formuojamam sklypui administraciniais aktais nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tiekimo linijos apsaugos zona) ir servitutai; kai tiesiamos naujos elektros tiekimo linijos jau suformuotuose privačiuose ar valstybiniuose žemės sklypuose, kuriems nėra nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai.

Pirmuoju atveju (skaitytojo situacija) specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai administraciniais aktais yra nustatomi dar prieš atkuriant nuosavybės teises į žemę ar kitaip perduodant ją privačion nuosavybėn. Būsimasis žemės sklypo savininkas sutinka su minėtomis sąlygomis arba atsisako tokio žemės sklypo, todėl savininkas vėliau nebeturi teisės reikalauti kompensacijos ar pašalinti kylančius nepatogumus.

Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perdavimo sistemos operatoriai ir skirstomųjų tinklų operatoriai turi teisę nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančio ar jų eksploatuojamo elektros energetikos objekto, esančio kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų. Be perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus rašytinio sutikimo elektros energetikos objektų apsaugos zonose draudžiama statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius, atlikti įvairius kasybos, krovimo, dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras, sodinti arba kirsti medžius, atlikti kitus teisės aktuose numatytus ribojamus darbus ar veiksmus. Prašymą dėl šių darbų atlikimo operatoriai turi išnagrinėti ir į juos atsakyti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu per nurodytą terminą operatorius neatsako, laikoma, kad jis sutinka.

Kai tiesiamos naujos elektros tiekimo linijos privačiuose ar valstybiniuose žemės sklypuose, rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose yra numatomas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas jau suformuotiems žemės sklypams. Naujų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servitutų nustatymas reiškia žemės sklypo savininko teisių apribojimą, už kurį žemės sklypo savininkui turi būti kompensuojama.

Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriai turi teisę tiesti naujus perdavimo, skirstomuosius tinklus ar įrengti kitus elektros įrenginius tinklų operatoriui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje tik sudarę sutartis su žemės savininku ar gavę savininko sutikimą arba įstatymų nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą.

Atvejai, kai servitutai gali būti nustatomi privačios žemės sklypams, negavus tos žemės savininkų sutikimo, nurodyti Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3, 4, 5 punktuose ir pagrįsti socialine nuosavybės funkcija ir viešojo intereso viršenybės virš privačios nuosavybės principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tokiais atvejais įstatymas nustato tarnaujančio žemės sklypo savininkui kompensacinio pobūdžio teisines garantijas, nuostolių atlyginimą, vienkartines ar periodines išmokas.

Žemės mokesčio objektas yra nuosavybės teise priklausanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas (Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnis). Mokesčio lengvatos nustatytos įstatymo 8 straipsnyje, t. y. mokesčiu neapmokestinama bendro naudojimo kelių, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų užimama ir kt. straipsnyje nurodyta žemė. Elektros tiekimo linijų apsaugos zonų žemė prie mokesčio lengvatų nėra nurodyta, tačiau apskaičiuojant žemės mokestinę vertę (žemės vidutinę rinkos vertę) yra atsižvelgiama į Nekilnojamojo turto kadastre įrašytus žemės sklypo duomenis, kurie turi įtakos žemės vertei.

Atsižvelgiant į tai, kad sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra įvertinamos per mokesčio bazę (žemės mokestinę vertę), nėra pagrindo svarstyti klausimo dėl atleidimo nuo žemės mokesčio aptariamu pagrindu.

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Stebėtojų taryba priėmė sprendimą didinti atlyginimus įstaigos darbuotojams.

Nuo pirmadienio pradės veikti nauja vienkartinių pakuočių surinkimo sistema. Prie „Maximos“ ir „Iki“ prekybos centrų jau stovi taromatai, į kuriuos žmonės galės sudėti grąžinamą tarą, o šie išduos kvitą. Pastarąjį parduotuvėje bus galima keisti į pinigus arba atsiskaityti perkant prekes.

Nors peršalimo ligomis sergančių pacientų gausu, tačiau tik dviem Tauragės ligoninės pacientams įtarti gripo susirgimai. Visgi, kad būtų išvengta užsikrėtimų, nuo trečiadienio ligoninėje prevenciškai ribojamas ligonių lankymas.
Apie naujas investicijas Tauragės rajone, kodėl savivaldybei nepavyksta atsikratyti „Tauro“ dalininko teisių, kokia papildoma veikla užsiimti savivaldybės tarybos leidimo prašė administracijos direktoriaus pavaduotojas ir kokioje įstaigoje nuspręsta didinti atlyginimus – šią ir kitą aktualią informaciją rasite šiandien „Tauragės žiniose“.
Aštuntus metus savaitraštis „Veidas“ rengia metų mero apdovanojimus. Šiemet 21-as sąraše – 57-erių Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis, kuris sulaukė pagyrų už aktyvią investicijų paiešką.
Klasės tuštėja gerokai sparčiau nei savivaldybės pertvarko mokyklas. Šalyje yra tokių mokyklų, kur vienam mokiniui tenka daugiau kaip 80 kv. m ploto. Didžiuliams plotams išlaikyti reikia milžiniškų lėšų, o vienam moksleiviui tenkanti suma savivaldybėse skiriasi daugiau kaip tris kartus. Lietuvos laisvosios rinkos instituto analizė atskleidė, kad optimizavus mokyklų infrastruktūrą, būtų galima sutaupyti 20 mln. eurų. Tai leistų skirti daugiau lėšų ugdymui, galbūt, net pakelti mokytojų atlyginimus.
Ne kartą stebėjau, kaip į Sandėlių gatvę atsiųsti pašalpininkai stovi prie sukrautų šakų ir alų geria. Žinoma, ne visi ten geria, bet yra ir tokių. Pastarieji pabūna kelias valandas ir eina į namus, o po to gauna socialines išmokas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tačiau moteris seniūnija siunčia sniego kasti nuo pėsčiųjų takų. Kur lygybė?
UAB Tauragės šilumos tinklai paskaičiavo ir pateikė naujas centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, kurios vartotojams įsigalios nuo vasario 1 d. Tauragės gyventojams centralizuotai tiekiama šiluma toliau pinga.
Praėjusiais metais Tauragės rajono gyventojai, saugiai ir pagal įstatymus atsikratydami elektronikos atliekomis, galėjo penktadaliu žemesne kaina įsipilti degalų. Tokią galimybę gyventojams pasiūlė degalinių tinklas „Milda“, suteikęs 20 euro ct nuolaidą už degalų litrą kiekvienam, pristačiusiam 1 ar daugiau vienetų buitinės elektronikos atliekų į degalinėse įrengtus specialius konteinerius. Iniciatyvos, kuri įgyvendinama kartu su Elektronikos platintojų asociacija (EPA), metu iš viso į Tauragės rajone esančią „Milda“ degalinę per praėjusius metus pristatyta per 4 t elektronikos atliekų. Už jas gyventojai įsipylė 3976 l degalų su nuolaida.

Lietuvos paštas primena, kad gautą laišką ar siuntinį pašte atsiimti gali ir kitas asmuo, turintis siuntos gavėjo įgaliojimą. Pastaraisiais metais itin populiarėja internetu sudaromi įgaliojimai pašto korespondencijai ir siuntiniams gauti.

Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prašo gyventojų, kad jie būtų atsargūs ir atidūs kelyje. Saugotųsi ant stogų susiformavusių varveklių ar sniego nuošliaužų, kurioms krintant galima patirti sunkią traumą.
Sausio 22–24 dienomis Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmuose vyko tradicinė tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR 2016. Svarbiausias šių metų parodos akcentas – miestų turizmas. Ketvirtojoje parodoje „Adventur“ įsikūrė 230 turizmo bendrovių, 5 skrydžių bendrovės, buvo pristatytos 37 šalys ir maršrutai. Geriausia, ką turi lankytojams, parodė 50 Lietuvos miestų ir miestelių. Tarp jų – ir Tauragės kraštas. Vienas iš pagrindinių Tauragės stendo akcentų – Pagramančio miestelis, kuris šiemet paskelbtas mažąja Lietuvos kultūros sostine.
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kolegijos nariai pritarė ministerijos siūlymams dėl privalomų skiepų ir tėvų administracinės atsakomybės įteisinimo. SAM parengtuose projektuose siūloma vaikus nuo poliomielito, tymų, raudonukės skiepyti privalomai, išskyrus kontraindikacijas, o už vaiko neskiepijimą numatoma tėvų ar globėjų administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda nuo 60 iki 115 eurų.
Kėdainių tragedija, kai tėvas pražudė du savo vaikus, sudrebino socialines tarnybas, įsikišo net šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tauragės rajono mero Sigito Mičiulio nurodymu sudaryta darbo grupė, kuri imsis kompleksinių priemonių užkardyti panašioms problemoms mūsų rajone. Tačiau, ar visada Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir socialiniams darbuotojams įmanoma tokius dalykus iš anksto numatyti? Ne paslaptis, kad neretai aplinkiniai tyli, kol neįvyksta kas nors baisaus. O tėvai, iš kurių paimami vaikai, savo ruožtu piktinasi specialistų darbu, dėl to varsto ir redakcijų duris. O jei kas nors nutinka, tuos pačius specialistus jau kaltina visuomenė.
Artimiausiame posėdyje rajono tarybos nariai ketina apsispręsti, ar Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vytautui Navickui suteikti teisę dirbti papildomą darbą. Jis pavasario semestre ketina dėstytojauti Kauno kolegijos Tauragės skyriuje.
Vakar, sausio 25-ąją, prasidėjo gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė, kuri tęsis iki sausio 31 d. (sekmadienio). Tradiciškai gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė Europoje minima paskutinę sausio savaitę.
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovai į diskusijas apie propagandą, jos atpažinimo būdus ir galimybes nuo jos apsisaugoti, pakvietė Tauragės „Versmės“ ir Žalgirių gimnazijų moksleivius. Apie propagandą, galimas grėsmes bei patriotizmo ugdymą anksčiau kalbėta ir su rajono valdžios atstovais, įvairių įstaigų, organizacijų vadovais, pedagogais.
Elektros tiekimo ir skirstymo bei gamtinių dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ragina gyventojus nedelsti ir laiku pasirūpinti saugiu dujinių bei kitų būsto šildymo įrenginių eksploatavimu. Neprižiūrimi šildymo įrenginiai gali turėti skaudžių pasekmių, nes kyla apsinuodijimo smalkėmis pavojus. Skaičiuojama, kad dėl šios priežasties į gydymo įstaigas per metus patenka apie 100 žmonių.
Specialistai pastebi, jog vairuotojai, norėdami pailginti savo automobilio padangų naudojimo laiką, daro klaidų. Tos pačios žiemą ir vasarą naudojamos arba netinkamo dydžio montuojamos padangos – labiausiai paplitę lietuvių vairuotojų padangų „taupymo“ būdai.
Sausio 24 dieną, apie vidurdienį, į Tauragės ligoninę dėl apsinuodijimo medikamentais paguldytos penkiametė ir keturmetė. Paaiškėjo, jog norėdama, kad anūkėlės geriau miegotų, vaistus mergaitėms sugirdė jų močiutė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad, preliminariais duomenimis, 2015 m. visose Lietuvos savivaldybėse nepanaudota 50 proc. socialinėms pašalpoms bei būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens išlaidų kompensacijoms skirtų lėšų. Ne išimtis ir Tauragės rajonas. Nepanaudota daugiau nei milijonas eurų (apie 1 mln. 182 tūkst.), tačiau ši suma pasitarnaus kitiems poreikiams.
Atšalus orams Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ragina gyventojus pasirūpinti gyvūnais, saugoti juos nuo nepalankių oro sąlygų.
Kasmetinės vykdomos akcijos „Saugus būstas“ pirmąją dieną Tauragės mieste socialiniuose būstuose sumontuota 19 autonominių priešgaisrinių jutiklių. Vieni džiaugėsi tokia dovana, kiti skundėsi, kad nebegalės kambaryje rūkyti.
Lietuvoje įsitvirtinus šaltiems žiemiškiems orams, žmonės skuba džiaugtis aktyviu poilsiu ant ledo. Dauguma pramogautojų ant ledo jaučiasi saugūs, tačiau Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad ledas gali būti klastingas ir pavojingas, tad lipant ant jo reikia būti ypač budriems ir atsargiems.
Ketvirtį amžiaus gyvuojantis Tauragės krašto telekomunikacinių paslaugų tiekėjas UAB „Televizijos komunikacijos “ plečia teikiamų paslaugų teritoriją.