Paskirstė lėšas sveikatos gerinimo projektams
Įkelta:
2023-05-03
Nuotrauka
sveikatos remimas
Nuotraukos autorius:
Tauragės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka
Aprašymas

Daugiausiai projektų pateikė Tauragės visuomenės sveikatos biuras 

 

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Paskutiniajame senosios kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemones. Joms įgyvendinti skirta per 70 tūkst. eurų. 

Kaip sveikatos komiteto posėdyje kalbėjo savivaldybės gydytoja, vyriausioji specialistė Rūta Stasytienė, bendruomenės sveikatos taryba patvirtino 8 prioritetines sritis, pagal kurias organizacijos, mokyklos bei nevyriausybinės organizacijos galėjo teikti projektus. Šios sritys – priklausomybių prevencija, šeimos instituto stiprinimas, psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija,  fizinio aktyvumo skatinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas bei ugdymas, lėtinių neinfekcinių ligų bei nutukimo prevencija, užkrečiamųjų ligų prevencija.

Buvo pateiktas 41 projektas, juos įvertinusi bendruomenės taryba nustatė, kad 32 projektai yra tinkami remti, 9 projektai atmesti kaip nesurinkę pakankamai vertinimo balų. Iš viso programai buvo skirta 72 600 eurų,  32-iem projektams paskirstyta 70 800 eurų, likę pinigai bus naudojami maudyklų vandens tyrimams.

Daugiausia lėšų – 6800 eurų – skirta  Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VSB) projektui „Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai“. Lėšų skirta dar 7-iems VSB projektams: „Aktyvus bet kokiu oru“, „Sąmoninga tėvystė“, „Gerinkime psichikos sveikatą“, „Vaikų higienos įgūdžių ugdymas“ ir kt., iš viso VSB projektams įgyvendinti skirta kone pusė visų programos lėšų.

Tauragės sporto centrui, įgyvendinsiančiam projektą „Tauragės rajono Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, sveikatinimas bei fizinis aktyvumas vandenyje“, skirta 4 tūkst. eurų.

VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centrui, pateikusiam projektą  „M-E-S (MĄSTAU, ESU, SIEKIU)“, skirta 4000 eurų. 

„Šaltinio“ progimnazija pateikė du projektus: „Gyvenimo žemėlapis“, kuriam skirta 3500 eurų, ir  „Sveikas vaikas – sveika bendruomenė“, kuriam skirta 2500 eurų. Jovarų mokyklos projektams skirta gerokai mažiau lėšų: projektas „Judėk, pažink, tobulėk“ gavo 700 eurų, „Gyvenkime sveikai ir prasmingai“ – 500 eurų. Skirta lėšų ir kitų ugdymo įstaigų – Skaudvilės gimnazijos, „Aušros“ progimnazijos, Suaugusiųjų mokymo centro, Profesinio rengimo centro, vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ir kt. projektams. 

Projektui „Sveikas senėjimas – 4“, kurį įgyvendins Tauragės senjorų trečiojo amžiaus universitetas, skirta 3000 eurų. Savo projektus galės įgyvendinti ir Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – dviem jo pateiktiems projektams skirta po 500 eurų, Tauragės vyrų krizių centras, kurio projektui „Situacija-sprendimas-rezultatas“ skirta 800 eurų. Tauragės švč. Trejybės parapijos projektui „Ilgai ir laimingai“ skirta 500 eurų, kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ projektui „Sportuokim Tauruose“ – 800 eurų, Lauksargių globos namų projektui „Sveika ir tvari mityba“ – 300 eurų, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro projektui „Renkuosi veikti“ – 500 eurų, Editos Gaižauskienės projektui „Vaikų zoo sportas“ – 1000 eurų.

Taryba patvirtino praėjusiais metais Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitas.

Pernai buvo paremta 27 projektai, jiems skirta 28 700 eurų.  

Nuotrauka
giedre
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Vakar darbą Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės (pakaitinės vyriausiosios specialistės) pareigose pradėjo eiti Giedrė Kaveckienė.
Nuotrauka
darbuotoja
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-16
Šią savaitę kalbos tvarkytojos pareigas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pradėjo eiti Deimantė Račiūnienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-08-02
Rajono mero potvarkiu patvirtintos ir paskirstytos lėšos antrojo pusmečio kultūros projektams. Iš viso išdalinta 32 111,65 euro. Didžiausia suma atiteko Tauragės kultūros centro teiktiems projektams finansuoti.
Nuotrauka
nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Liepos 24 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistės (mero referentės) pareigas pradėjo eiti Viktorija Pociūtė, o Viešųjų pirkimų skyrių papildė specialistė – Agnė Gendrolienė.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-06-26
Seimas patvirtino Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams bus mokamas darbo užmokestis. Jis sieks 20 proc. savivaldybės merų algos, kuri priklauso nuo savivaldybių gyventojų skaičiaus. Tauragės politikai gaus per 650 eurų.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2023-05-23
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas – tarybos narių veiklai skirtų lėšų pagrindimo dokumentų projektui „Skaidrinam“ mūsų savivaldybė dar nepateikė, o trečiadienį pranešta, kad Klaipėdos prokuratūroje bus aiškinamasi dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimo.   
Nuotrauka
darbuotojai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-02
Nuo šiandien Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė Rasa Kavaliauskė. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-01
Trečiadienį į iškilmingą posėdį rinkosi naujoji savivaldybės taryba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Prisiekė 24 tarybos nariai ir antrajai kadencijai išrinktas rajono meras Dovydas Kaminskas. Dar vienas išrinktasis tarybos narys posėdyje nedalyvavo, apie priežastis neskelbiama.  
Nuotrauka
mero komanda
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Pirmasis sprendimas, kurį priėmė trečiadienį prisiekusi naujoji savivaldybės taryba, – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimas. Komandoje – 8 pareigybės. Ketvirtadienį meras pasirašė potvarkius ir įvardijo pirmąsias komandos narių pavardes. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-26
Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis skelbia sušaukiantis pirmąjį išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-25
Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis skelbia sušaukiantis pirmąjį išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį. 
Nuotrauka
rakauskiene raulinavicius
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-24
Trečiadienį į paskutinį posėdį rinkosi 2019–2023 m. kadencijos savivaldybės taryba. Tarp 40 priimtų sprendimų – patvirtintos mokyklų veiklos ataskaitos, su nuo balandžio 1-osios įsigaliojusio naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymu susiję savivaldybės administracijos nuostatų ir struktūros pakeitimai ir kiti klausimai. Iš pareigų atleisti savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė ir jos pavaduotojas Tomas Raulinavičius. O meras Dovydas Kaminskas, dėkodamas už bendrą darbą politikams ir administracijos darbuotojams, linkėjo meilės savo kraštui, žmogui, optimizmo mintyse ir nebijoti pokyčių.
Nuotrauka
reglamentas
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-04
Kadenciją baigianti savivaldybės taryba trečiadienį patvirtino naująjį veiklos reglamentą, pagal kurį dirbs balandžio 26-ąją į pirmąjį posėdį susirinksianti kovo 5-ąją išrinkta taryba. Nuo balandžio 1-osios įsigalioja naujasis savivaldos įstatymas, tad ir rajono politikams teks dirbti pagal naująjį reglamentą, kuriame numatyta nemažai naujovių. Viena jų – prievolė kartą per metus atsiskaityti gyventojams. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-24
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia preliminarias savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių datas 60-yje Lietuvos savivaldybių. Tauragėje naujosios sudėties taryba į pirmąjį posėdį  rinksis balandžio 26-ąją. Dabartinė taryba iki to laiko rinksis į du posėdžius – kovo 29-ąją ir balandžio 19-ąją. 
Nuotrauka
3savivaldos
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-24
Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikia informaciją, kuri aktuali naujai išrinktiems savivaldybių merams ir savivaldybių taryboms. Besibaigiančios kadencijos taryba pakoreguotą tarybos veiklos reglamentą priims artimiausiame posėdyje. 
Nuotrauka
rinkimai
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-20
Sekmadienio vakarą, 20 val., duris užvėrė rinkimų apylinkės – baigėsi merų rinkimų antrojo turo balsavimas. Tauragei jis nebuvo aktualus – Dovydas Kaminskas laimėjo pirmajame ture, o štai Šilalėje, Jurbarke ir Pagėgiuose laimėtojai paaiškėjo tik po antrojo turo.
Nuotrauka
dovydas
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-15
Niekam ne paslaptis, kad Tauragės meras Dovydas Kaminskas mėgsta maratonus. Šįkart jam teko įveikti kitokį maratoną – rinkimų. Triuškinančia persvara laimėjęs rinkimus, jis antrą kadenciją vadovaus rajonui. „Noriu padėkoti žmonėms už pasitikėjimą, palaikymą. Jei prieš ketverius metus palaikymas buvo tarsi avansu, tai dabar – jau kaip įvertinimas už atliktus darbus. Pergalė yra ir didesnė atsakomybė, tarsi spaudimas daryti dar geriau“, – teigia meras.  
Nuotrauka
liberalai
Įkelta:
2023-03-06
Sekmadienį vykusiuose savivaldos rinkimuose mero postą laimėjo Dovydas Kaminskas, už jį balsavo 71 proc. visų Tauragės rinkėjų. Džiuginantys Liberalų sąjūdžio rezultatai ir taryboje – laimėta 14 mandatų.